כל התחרויות צור קשר הפוך לדף הבית יוצרים ויצירות הנחיות שימוש הרשמה לפורום דף ראשי

תחרות 27
'ל וּ ל'
ה'לוּל' מיועד לתכנים שאינם יצירות, וייפתח פעם ביממה
בהודעה חדשה, על ידי אחד מחברי הפורום בהתאם לצורך.
לוּל זה ישמש את חברי הפורום כל אותה יממה.


"שווה ציטוט"
אם שורה מתוך יצירתך נבחרה ל'שווה ציטוט'
אנא שלח/י למייל שלי, שורה נבחרת מתוך יצירה של כותב אחר
לא יותר מ-10 מלים, ובצרוף לינק ליצירה

הנחיות לקעקוע היצירות - כאן

ל- YouTube - כאן


" תני לי ואלטף צלך מונח על מדרגת ביתך "
חגי
(בחרה - תיה)

 

 

 

הנחיות שימוש

 

'ל וּ ל'
 
ה'לוּל' מיועד לתכנים שאינם יצירות, וייפתח פעם
ביממה על ידי אחד מחברי הפורום בהתאם לצורך.
לוּל זה ישמש את חברי הפורום כל אותה יממה.

 

 

"שווה ציטוט"

 

אם שורה מתוך יצירתך נבחרה ל'שווה ציטוט',
אנא שלח/י למייל שלי, שורה נבחרת מתוך יצירה
של כותב אחר. לא יותר מ-10 מלים.

 

 

"יצירות"

 

כדי לאפשר זמן חשיפה ראוי ליצירות,
פרסמו יצירה חדשה 24 שעות מפרסום הקודמת,
כולל יצירות למיזם. ניתן תמיד להוסיף יצירה
חדשה לאשכול היצירה הקודמת. בימים שהפעילות
בפורום איטית יותר ניתן להתעלם מהודעה זו.

 

 

"דפי יוצרים"

 

לדפי יוצרים - הכניסה מ'יוצרים ויצירות',
בסרגל הקישוריות שבראש הפורום.