רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

30/05/2003 05:18:37 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ירבעה סקימוקה לש הליהתה לכיה :אשונה:ץעה תפמ 
  [5] [30/05/2003 05:37:59]  שולא ינש  \  תורומת
 ןאכ התא -»   [1] [30/05/2003 05:18:37]  דשא ילא  \  ירבעה סקימוקה לש הליהתה לכיה
   [30/05/2003 12:13:25]  שימע  \  םידליל רבד לש ויקוטו ןידרס יל םירסח
   [30/05/2003 20:33:58]  דשא ילא  \  עדוי וניאש ימלו
   [31/05/2003 02:33:04]  הילד  \  לש הלאה תויגלטסונה לכ םע יתוא תשגיר דשא רמ
  [22] [28/05/2003 00:26:26]  יחרזמה םרוי  \  שודקה חתותהו רזודלובה