Portugali Pianos

תאריך 15/05/2014 10:12:12
מאת נדיה
נושא (*****)

תודה רבה על ההסבר כל כך מורחב!
   
מפת העץ
עזרה בבחירת פסנתר אלי  
רכישת פסנתר נדיה  
 רכישת פסנתר רן פורטוגלי  
 (*****) נדיה  
הערכת שווי פסנתר OR  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום