Portugali Pianos

תאריך 12/11/2013 21:13:47
מאת ורד
נושא מחפשת בייביגרנד לבן תמורת בקשטיין משנת 1913

הבקשטיין זקוק לשיפוץ יסודי, הוערך כשווה 5000ש´

רוצה להחליפו בבייבי גרנד לבן מכל סוג שהוא שאפשר לכוונו ולנגן עליו. מוכנה להוסיף מעט עבור ההחלפה.

0528331132
   
מפת העץ
חוו"ד לשיפוץ פסנתר יליד 1925.. איה 30/11/2013 17:07:56 
מחפשת בייביגרנד לבן תמורת בקשטיין משנת 1913 ורד 12/11/2013 21:13:47  אתה כאן
פסנתר יד שניה challen London משה 12/10/2013 20:34:59 
דפי נחיתה   /   בניית אתריםבניית אתרים   /   הקמת פורוםהקמת פורום