Portugali Pianos

תאריך 12/11/2013 21:13:47
מאת ורד
נושא מחפשת בייביגרנד לבן תמורת בקשטיין משנת 1913

הבקשטיין זקוק לשיפוץ יסודי, הוערך כשווה 5000ש´

רוצה להחליפו בבייבי גרנד לבן מכל סוג שהוא שאפשר לכוונו ולנגן עליו. מוכנה להוסיף מעט עבור ההחלפה.

0528331132
   
מפת העץ
חוו"ד לשיפוץ פסנתר יליד 1925.. איה  
מחפשת בייביגרנד לבן תמורת בקשטיין משנת 1913 ורד  
פסנתר יד שניה challen London משה  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום