Portugali Pianos

תאריך 06/04/2013 22:40:34
מאת רותי
נושא מכירת בקשטיין

לא ברור מה כוונתך? האם אתה רוצה למכור אותו?
   
מפת העץ
דרוש מורה לנגינה באורגנית בגדרה גיל  
הערכת פסנתר בכשטיין לצורך ביטוח טליה ר.  
 ביטוח פסנתר לפני העברתו לישראל רן פורטוגלי  
 (*****) מנחמי בן-ציון  
 מכירת בקשטיין רותי  
בדיקת פסנתר לפני קנייה רפאלה  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום