תאריך 06/02/2009 20:56:37
מאת רפי גטניו
נושא על פי פסיקות בג"צ, הריבונות אינה ישראלית .

התשובה להערותיך הו משפטיות ואני איני כזה. למרות זאת, חיפוש קטן באינטרנט יתן לך את התשובה המשפטית, למשל כאן :
 
http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1000003495
 
שנאמר בו בין השאר :
 
"גם מעמד השטחים הכבושים עמד במרכזו של פסק הדין (בהמשך לפסיקה עניפה קודמת). "טיעון מרכזי של העותרים הינו כי השטח המפונה הוא חלק ממדינת ישראל. אין הוא שטח הנתון לתפיסה לוחמתית. נטען בפנינו כי עמדת המדינה כפי שבוטאה בפנינו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לפיה השטח המפונה נתון לתפיסה לוחמתית, אינה משקפת את עמדת הממשלה וראשה. לטענת העותרים, יש לפנות בעניין זה אל ראש הממשלה ולשמוע מפיו את עמדתו", כתבו שופטי הרוב.

"אין כל ממש בטענה זו. כפי שראינו, בית משפט זה קבע ברשימה ארוכה של פסקי דין כי יהודה, שומרון וחבל עזה נתונים לתפיסה לוחמתית של המדינה. אין הם חלק ממדינת ישראל... אין, איפוא, כל בסיס לטענה כי על אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה, חלים המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל. לעניין זה אין כל חשיבות לשאלה מה היה מעמדם של אזורים אלה לפני מלחמת ששת הימים".

"גישה זו באשר לתחולת דיני התפיסה הלוחמתית שבמשפט הבינלאומי הפומבי על השטח המפונה מבטאת את עמדתה של ממשלת ישראל כפי שהיא הוצגה בפני בית המשפט העליון. מאז סיום מלחמת ששת הימים ועד עצם היום הזה, ממשלות ישראל התחלפו, אך העמדה המשפטית בעניין מעמדם של יהודה, שומרון וחבל עזה כשטח הנתון לתפיסה לוחמתית לא השתנתה. דורות של יועצים משפטיים הופיעו - בין אישית ובין באמצעות פרקליטים המייצגים אותם - וחזרו בפני בית המשפט העליון על עמדה זו. זוהי, איפוא, עמדתה של ממשלת ישראל ושל מדינת ישראל."
 
מכאן שהטיעון שלך לא תקף, אלה שטחים כבושים שהדין הבינלאומי אודות שטחים כבושים חל עליהם, וזאת על פי פסיקה ישראלית.
 
   
מפת העץ
היום שאחרי רפי גטניו  
מנהיגות ואחריות: "יש לי חלום" מוטקה צביאלי  
 "ארץ ישראל השלמה" היא חלום שעדיף היה אילו נשאר חלום רפי גטניו  
 רפי,מותר לך לטעות. זאת דמוקרטיה. מוטקה צביאלי  
 אתה יכול להרחיב כאוות נפשך גם אם לא ניתן לגשר רפי גטניו  
 רפי,אני לא שייך ל"אתם" עליהם אתה מדבר מוטקה צביאלי  
 השנים 40-45 לא יחזרו. זה לא תלוי במאוואים של אחרים רפי גטניו  
 אתה אומר את זה בכזה בטחון. מוטקה צביאלי  
 מוטקה יקירי, חייבים להפרד מהפלסטינים שמעון מנדס  
 קרידו שמעון: זה אתה יכול לומר לי מוטקה צביאלי  
 גטניו אתה טועה לגמרי- רפי אשכנזי  
 אשכנזי - הטעות היא שלך רפי גטניו  
 גטניו עם כל הכבוד לא התייחסת לטיעוני! רפי אשכנזי  
 על פי פסיקות בג"צ, הריבונות אינה ישראלית . רפי גטניו  
 גטניו, כל הכבוד למובאות והן מוכרות לי- רפי אשכנזי  
 מאחר ואנחנו מסכימים שהשטחים כבושים רפי גטניו  
כִּנּוֹר אַהֲבָתִי שמעון מנדס  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום