100% 125% 150% 175%

ברוכים הבאים לפורום אמצע הדרך

תאריך 21/01/2008 15:53:45
מאת זה כל הקסם
נושא סרט תכלת (או אגדת האלון) / יפרח חביב

ספור לקראת ט"ו בשבט
מפורום מספרי סיפורים
 

סרט  תכלת (או אגדת האלון) / יפרח חביב

 

ליד כביש עפולה-טבריה, במסעף בית-קשת, מיתמר לו אלון-תבור עתיק יומין. יש אומרים – בן חמש מאות שנה הוא ויש אומרים אלף. ואין יודע מספר שנותיו של הזקן המופלג.

דבר אחד אינו מוטל בספק. אלון-סבא זה ראה הרבה בימי חייו: שיירות סוחרים היו חונות בחנות התוגרים הסמוכה אליו, ואחר פנו לדרכן, דרומה וצפונה וימה וקדמה. לימים, דממה האכסניה, נשמה ולא נותרו ממנה אלא חורבות בלבד, סמוך לאם הדרך, בואכה טבריה...גם הכפרים לוביה וזבח, שנלחמו זה בזה, חרבו נשמו, ורק קברות לוחמיהם נותרו לרגלי האלון.

עתה עומד לו האלון, לא הרחק מבית קשת, פושט ענפיו למרחוק ודומה שהוא מחייך אל זכרונותיו.

ואם תעבור לידו, תשמע את איוושת צמרתו, המשיחה עלילות מני קדם.

פעם אחת המתנתי לאוטובוס לתל-אביב, וכיוון שהתחנה סמוכה לאלון, סרתי אל הישיש וישבתי לי למרגלותיו. עודני קושב לשיח ענפיו, והינה הופיע אי מזה צ´רקסי זקן, שראיתיו קודם לכן חורש שדהו.

- בוקר טוב, בחור – בירכני.

- בוקר אור – עניתי.

- אפשר לשבת על ידך?

- בבקשה.

ישב לו הצ´רקסי הזקן, וניכר בו שנכסף לשיחה. ואכן, לאחר רגע טפח על גזעו של האלון ופתח:

-         רואה אתה אלון זה? בן אלף שנים הוא, ועדיין צומח ומלבלב. אלון מופלא הוא, לעולם לא ימות! אכן...זה "שאטר"? רוצה לשמוע סיפור עליו?

-         בבקשה.

-         והזקן שמח על נכנותי להטות לו אוזן והחל מספר לי, בעברית רצוצה, מתובלת בערבית. והנה הסיפור אשר סיפר לי.

...לפני שנים רבות שלטו בארץ התורכים. יום אחד באו האנגלים ואסרו מלחמה עליהם. מה עשו התורכים? התחילו עוקרים את כל העצים בארץ, כדי להסיק בהם הקטרים שלהם. עברו בכל הארץ ובכל מקום השאירו אחריהם גדמים מיותמים! אכן היה זה מסע השמד, ובשמד הזה הגיעו גם לגליל.

עדיין זכור לי אותו בוקר. בשעה מוקדמת פרץ בחור לכפר וזעקה בפיו:

-         מחר יעקרו התורכים את האלון הגדול!

      מיד קמה בהלה בבכפר. גם תושבי הכפרים הסמוכים נסערו ולאחר כשעתיים נתכנסו זקני הכפרים שבסביבה, כולם, כולם, ערבים ויהודים, בדווים, זבחים, צ´רקסים – כולם היו פתאם ידידים, ואפילו זקני לוביה וזבח ישבו בצוותא לטכס עצה.

-         לא נניח להם לעקור את האלון! – קראו הזקנים – על גופנו יעברו! מחר נצא לשם כולנו, בנערינו ובזקנינו!

      ואמנם כך היה. למחרת בבוקר לא אכלנו ולא שתינו. רק נשתטחנו לרגלי האלון, עם גדול ורב, והמתנו לפלוגת הפרשים התורכיים. אין זאת ועוף השמיים הוליך את בשורת ההתקוממות לקאימאקס, הוא המושל של טבריה, והלז הזעיק תגבורת חיילים ועימהם עגלות נושאי קרדומות, כדי לכרות את העץ.

בעשר, בערך, הגיעה השיירה. בראש רכב הקאימאקם, ולידו – הפחה וסמוך להם הקצינים של טבריה.

אחריהם עברו בסך הפרשים ובמאסף – העגלות. החיילים חמושים היו באקדחים, רובים וחרבות שלופות מעוקמות, ואילו לנו – אין מאומה, בלתי אם גופנו החשוף לכדורים...

הגיעה השיירה ונתייצבה לפני האלון, סמוך למצודה העתיקה. אז דהר האקימאקם נחו, התייצב לפנינו וקרא:

-         פנו דרף!

שתקנו.

-         זוזו משם! – צרח – זוזו לפני שנירה!

-         וכיוון שלא ענינו, הרעים הקאימאקם בקולו:

-         יריה אחת באוויר – אש!

מטה יריות הדהד באוויר. האלון נתחלחל, הדי היריות נתגלגלו בין ההרים, ודומה שהם ממללים: - באים לכרות את האלון...מה יהיה? מה יהיה?

-         אני פונה אליכם שנית! – צרח האקימאקסם – אני יורה ירייה שנייה באוויר! בפעם השלישית אירה בכם!

-         ולפתע שלח בנו מבטיו, חייך חיוך מרושע, ואחר שינה את קולו.

-         הוי, המוכתרים בני החיל של זבח ולוביה, של מסחה וסג´רה...הרי אויבים בנפש הינכם!

       מה לכם, שמתרפקים הינכם זה על זה כידידים?

       אלון זה ישיש מופלג הוא, בין כה וכה יקרוס תחתיו באחד הימים. מדוע נזעקתם להגן עליו?

       שתקנו.

-         אינכם עונים? אני מתרה בכם בפעם האחרונה! דמכם בראשכם! הוי, מוכתרים! אם לא תפנו את הדרך לאלון, נרמוס אתכם בפרסות סוסותינו! חיילים, קדימה! להסתער!- והקאימאקם שלף  חרבו.

-         עצור! קרא השייך של זבח, ופסע נכחו, אל מול סוסו של הקאימאקם – עצור.

 הסוס הזדקף, נשא רגליו הקדמיות באוויר, פרסותיו האחוריות מסומרות לאדמה, והקאימאקם דומה שמרחף בין שמיים וארץ, חרבו השלופה בידו והיד, דומה ולקתה בשיתוק ונתייבשה פתאום.

-         הצילו – זעק הקאימאקם – הצילו! הסתערו על העץ! כרתוהו! רמסו! דרסו! ירו בם!

ואז קרה הנס השני: כל פרסות הסוסים של הפרשים דבקו לסלע. הרובים לא ירו, החרבות לא נשלפו מהנדן, הכל קפאו במקומם כמכושפים.

-         חוס ורחם עליי! – התחנן הקאימאקם לפני השייך – לא ניגע בעץ הזה. אנא, הגד מילה והסר את הקסם! בי נשבעתי! בזקן הנביא נשבעתי שלא ניגע בעץ!

      והשייך הניע ראשו ופרסות הסוסים נשתחררו פתאום...

-         חזרו לאחור! פקד הקאימאקם. והשיירה חזרה לטבריה כלעומת שבאה, והאלון נשאר במקומו, כימים ימימה....

-         כן-כן – נתאנח הצ´רקסי הזקן – ככה זה היה, באמת...גם אני הייתי כאן. ילד הייתי אז, ועתה זקנתי... הנה הלך לו התורכי ובא האנגלי, הלך גם האנגלי, ועכשיו אתם כאן. שמרו על האלון, וישמרכם...ובעוו מדבר, שלף מכיסו סרט כחול וקשרו אל הענף הסמוך.

-         אשתי חולה – הסביר לי – אני קושר סרט משמלתה לעץ, שהרי מרפא הוא מחלות. כן, כולנו

מתרפאים בו.

חייכתי לעצמי, ובעודני מהרהר בסיפורו של הצ´רקסי הזקן, הופיע האוטובוס שלי, היורד מטבריה לתל-אביב.

שלום – הפרדתי מן הצ´רקסי ותודה על הסיפור.

תודה רבה גם לך, איש צעיר, שהקשבת לי!

שמתי פעמי לעבר האטובוס, והזקן – אל סוסיו, שהמתינו לו בסמוך לאלון. היבטתי אחריו מחלון האוטובוס עד שנתעלם מעיניי בעיקול הדרך. ורק את כיפת התבור ראיתי, כשהיא נושקת לאלון-התבור.

 

(סיפור זה הופיע בהרבה אנתולוגיות ביניהן "ניחוח הדסים" : מבחר סיפורים ושירים לחגים, הוצאת הקיבוץ המאוחד  - תשמ"ה, וקובץ סיפורים של יפרח חביב "יחד כל הדרך")

-          

 
   
מפת העץ
בין אדם לחברו - סיפור מהחיים זה כל הקסם 21/01/2008 23:23:49 
סרט תכלת (או אגדת האלון) / יפרח חביב זה כל הקסם 21/01/2008 15:53:45  אתה כאן
 קליפ לטו בשבט אשדודיה:) 21/01/2008 16:04:44 
 60 צמחים שכל אחד צריך להכיר רונית 21/01/2008 16:24:16 
 מזכירה לכם,שהאתר שהעלתה רונית מכיל זה כל הקסם 21/01/2008 18:10:49 
 איזה חמוד,אשדודיה זה כל הקסם 21/01/2008 18:09:53  
  ברכת האתר לחג האילנות זה כל הקסם 21/01/2008 18:20:24 
 תודה קסם אני מבין כי מומו הכין זאת מרגש. יעקב 21/01/2008 18:50:45  
 כל ברכות האתר לחגים הוכנו בעמל רב ע"י מומו זה כל הקסם 21/01/2008 20:39:07 
 תודה על הברכה. מרגש. כל פעם מחדש מחסירה פעימה. ניחוחות 21/01/2008 18:56:31  
 תודה קסם רונית 21/01/2008 19:01:10  
 טו בשבט שמייח - תודה קסם על הברכה צביקה 22/01/2008 19:59:01 
 חג טו בשבט שמח עם סימנים לחורף בקרוב יעקב 21/01/2008 19:00:38 
 חג ט"ו בשבט שמח לכולם ובעיקר לאילנות...שירד כבר הגשם. ניחוחות 21/01/2008 19:01:16  
 מצגת פריחה לכבוד טו בשבט יעקב 21/01/2008 19:40:39 
 איזה יופי,יעקב .בהזדמנות,מפנה את קוראי זה כל הקסם 21/01/2008 20:37:19 
 איזה יופי של מצגות ותמונות טבע-אחלההההההה-- ביגי 22/01/2008 16:38:42  
 חג שמח-ושקסם תעלה כל חג מצגות מימי מומו ז"ל .... ביגי 22/01/2008 16:43:25 
 מה תמרים?איזה תמרים? זה כל הקסם 22/01/2008 18:20:37  
 קסמל´ה-כעת עברתי לתאנים ולצימוקים-שלב אחר שלב ביגי 22/01/2008 19:22:52  
 תזמין אותי בשלב בפקאנים והשקדים זה כל הקסם 22/01/2008 20:15:52  
אתמול... אשדודיה:) 21/01/2008 12:57:57 
דפי נחיתה   /   בניית אתריםבניית אתרים   /   הקמת פורוםהקמת פורום