רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 09/09/2007 10:37:22
מאת יורם המזרחי
נושא משקפת שדה / טור שבועי - תפילה

 
משקפת שדה
 
טור שבועי
 
 
"הכלב יגן עליך במחיר חייו - האדם יטביע אותך - להציל עצמו" (תרגום משל מלשון אומת האוג´יבוואה)
 


תפילה
 
אולי  בשעת רצון, יטה אוזן  האחד ישתבח שמו  הוא  בורא עולם, היוצר הגדול, רבינ´א, אללה וכו´ וכו´ יואיל    בטובו  להקשיב  לאנקת חוטא המסתופף בגולה הקנדית... תקוותי  בפרוס שנה חדשה  היא שריבונו של עולם יטה אוזן לאחד, חצי פגר מויניפג בקנדה הסובלת, שעל פני עשרות שנות חייו  העלובים חולץ בסיעתא  ד´שמאייא ממיני פורענויות הבאות לעולם עד כדי מיתה משונה...  הנה אני עירום ועריה מודה ומתוודה בבקשת רחמים אנא בטובך המפיח רוח במת ויוצר אדם מחמר, שופט בית-דין של מעלה  שעשה בי  ´נחום תקום´ העמידני  פעמים הרבה על רגלי ולא הניח למלאכי חבלה לאסוף אותי אליהם. אולי, הנה אני מהרהר  בעודי ממתין  לצו-הקריאה האחרון, יתרצה ישתבח שמו ויעשה מי שהתגלה למשה על הר-סיני  ולא  ימחל לרעי הלב, המכים  ללא חסד בשוטים ובפתאים מאחרוני עם הבחירה בן אברהם יצחק ויעקב היושב לא לבטח בין חומת ההפרדה לים הביוב  ומגדר הצפון לים האדום, מקום שם נתונות יפהפיות  תבל  על עגבותיהן, עושות פרקדן  ועליהן  או  כמרבץ תחת מחמדיהן יש מגברברי ציון, שעירי- גרוזינים, עבדאיי´ת גולת מרוקו המפוארת  מקצת  ´מהחבר´ה הערבים´ ואתם כמה בדואים לרפואה.

אין ספק שחזיון התעתועים הרגעי של היפות המזדווגות על חול תרשיש - כמעט סימא עיני רוחי עד שהמקלדת כמו עשתה משלה להוסיף דבר מינות  ופיתוי שאין מקומו בפסוקי ברכת שנה חדשה.... ומה אני מבקש בסך הכל  יא גואל ציון וירושלים ? לא  ח"ו זכייה  בהגרלה שופעת מיליונים, לא חיי נצח, גם לא גיל זהב ויהלומים אלא שאזכה לראות בעין האחת שעדיין נותרה בארובתה  פלא נס קוממיות  חדש, כמו אז בימי תש"ח כשהייתי לא בעוונותי  ילד מתפעל.

ובכן חברים, עוד בקשותי  עוברות בתוואי המינהל השמימי, ממזכיר למלאך ומשרף אחד לשני  הנה תמצית  דברים כפי שבאו בתחינותי.

מי יתן ותעלם  שחיתות מארצכם ומקומותיכם והעם יכה ברשע  ויחכים.

אינשאללה יעלם המכונה  אולמרט, יאסף לאן שילך  וירד מבמת עם בחירה.

יא רבינ´א, אנא  טלטל מושבת הליצים המכונה כנסת, שאינה אלא קרחנ´א לכל עניין.

מיין  גוט  שלח מכות ברק שיכניס חשמלים למוחות הציונים שאיבדו את ציון.

מון די´א  קצוץ לשון הוזיר התככן, הנשען על כרעי התרנגול הלאומי בחליפת ראש ממשלה.

אללה  יא  חליל, הסר מעמך צל נהנתנים, גנבים, שודדי דרכים באור יום, גזלני אלמנות ויתומים.

מי שהתגלה למשה עבדו -  הכה  ברקב מנהיגיהם אלף קללות מצריים  עד שיצאו מדעתם ויניחו לעבדיך.

אביר הסנה הבוער, בטובך נקר עיני הנקראים שרים  ונבחרי אומה, שלא  יראו פרי גחמנותם.

המפלג -ים ומוריד ברד ביום קיץ, בגדולתך הראה זרוע כחרב שתתהפך על צוואר הזדים שקמו על עמך.

המתגלה לנביאים, אנא עשה בחאריי´ט - עמך  כמעשה שמואל בנביאי הבעל.

שמע ישראל, הטל דופי בקלסתרי  שארמוטת – השווא, שצימחו בארצך כעשב שוטה שמיר ושית.

המעמיד שמש בגבעון, נער לבבות, טלטל מוחות העאקרי´ד, תן בבבשרם מסרקות אש עד שידעכו זה אחר זה.

מגן  דוד  וזרעו, החזר עטרה לישנה טהר מזבחי שקר, הסר אלילי זהב, עגלים הפועים בכזב.

יא אלוהים שמע ישראל  ותן בכזאבי´ן, בחראמי´ן, בעפאר´יד  אות קין  לדראון עולם.

המאיר אורות בליל סער, השב נא למקומו  מלאך-זיגל שיתן בהם חקירות ותישאול עד שיגירו רירם.

אלי אללה אל כבי´יר !  בקשותי אלה בפרוס שנה חדשה  באו בתפילה שאם לא תשים קץ למחזה העלוב והנורא  -שהעמיד רקב במקום חוסן  ותולע במוחות המהרסים  בית ה´ אנא בחסדיך, אל תחזיר  שנה חדשה על עצמה שכן מראה אותם פרצופי נוכלים, מגלגלי לשון, שוגלי מזכירותיהם ומנקי קופת העם  כבד מנשוא.
 
רחם  השם על עמך שגאלת משואת הנאצים ימש"מ, עלובי החיים שבאו לארצך מגולת חבש  וארצות רעב אין מזור, מסכנים שאין בידם פרוטה לפרוט וריבת בוסר למרוח על לחמם העבש. אנא אלוהי ישראל, רחם על  האלמנות והיתומים. על המוכים שאינם נראים בעין הנהנתנים, דחילק יא ואכ´יל הגן על שארית הפליטה, מי שבני עמם השועים, הסובאים והזוללים קמים עליהם להרגם יום יום שנה רודפת שנה. אנא בורא שמיים וארץ עשה נפלאות, שאם לא כן יתממשו נבואות אחמדיגמד, יאוששו דברי בלע כוהני אום אל פאחם ובנותיה, וח"ו אחשוורוש יעשה רצון המן הרשע  ופרעה ישוט ביאור. שמע  ה´ זעקות האויב העומד בשער  וקולו בא בלשון הישמעאלים  בדם  ברוח´ נפדוכ´ יא פלסתין......

הדוחה משיחי שקר ומענה עמו עד יום משיח בן ישי, אנא בחסדך, תן יובש אשכים בבעלי שררה ששמו עצמם על  העם המסכן - דלל זרבוביותיהם שלא תצא זרמתם להפרות אשה  ולא יעמידו צאצאים בדמותם. עוד שמע עוניי, אתה הכביר, שנתן עוז בזרוע יעל אשת חבר הקייני, הנף מקבת לנקב גולגלת אוכלי לחם חסד המתחסדים  כאותם חתולים המייללים  בחוצות תל-אביב ושאר מחוזות ציון, שונראים הזועקים  לשמיים  וכל אותצו זמן מגלגלים ארובותיהם לערווה.

בערוב ימי שומע  מספרים, שמשה ברדתו מהר- סיני, פניו קורנים אושר שמייא´, עיניו נוצצות כראוי למי שראה שכינה, ירד ובא להאיר עמו, עד שראה אותם מכרכרים ומפזזים, מרקדים אצל עגל הזהב, עירומים כביום היוולדם, איש בא על אשת רעו, אין כבוד אם או אב, גונבים ונואפים, עושקים יתום ואלמנה  גר ונכרי  שבא בקהלם, בוזזים ואינם זוכרים מנוחת העמל. או אז  מסופר גם בגולה דבר פרשת משה שראה  הטועים  והמטעים, מתפלשים  בצואתם   עטויי  סמא´רק ודרע´ק ויאמר בשפת האשכנזים "מיט א´זעאלכא  חבר´ה קמא´נ ניכט שפילע´ן" (עם חבר´ה  כאלה אי אפשר לשחק) ובשפת כורש כביר "צי´מיחואי  בא´ך חורדאן שהארידן פארווז!" וינפץ לוחות הברית, ויחזור אליך לדפוק שעות נוספות. ונאמר אמן!   
 


עד כאן.  על חלק מהדברים האלה ועוד ניתן לשמוע בפינתי המשודרת ברדיו קול הלב , הנקראת המשקפיים של יורם וגם בבלוג המודיעין, לכניסה לחץ כאן  ולבלוג הפשעים, לכניסה לחץ כאן.
 
שבוע טוב.
 

 
   
מפת העץ
תמונות באלבום יונה דורון  
משקפת שדה / טור שבועי - תפילה יורם המזרחי  
 יורם ידידי, רוצה להגיב, אך המקלדת מסרבת הנרי גלוקסמן  
 הנרי מדהים נכון ? רק יורם יודע לכתוב ככה!!!! סוריא  
 סוריא, אני גרופי של יורם הנרי גלוקסמן  
 הנרי אכן הוא מיוחד ! סוריא   
 שנה טובה יורם ! סוריא  
 שפע ברכות מעטירות לחוזר בתשובה שמעון מנדס  
 שנה טובה לך יורם איסט, שמור על עצמך בשביל כולנו! רפי אשכנזי   
 מיוחד ליורם ולמען ימים יותר טובים לך לכולם ! סוריא  
 יורם ידידי רפי גטניו  
מסיפורי הדוד הנרי / אניטה הנרי גלוקסמן  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום