רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 06/03/2007 07:52:55
מאת שמעון מנדס
נושא מבקר עם שיניים

  
מבקר  עם  שיניים
 
שמעון מנדס
 

 
במשך חמישים ושמונה שנים התנהל משרד מבקר המדינה על מי מנוחות. הפעילות השוטפת התנהלה בשלווה ונחת, ללא כל לחצים  -  אפילו ענייני הצבא לא בערו. אינני זוכר בכלל שמבקר המדינה התייחס בדו"ח כלשהו להתנהלות משרדי הממשלה במלחמת יום הכפורים.  אני זוכר אפילו את מבקר המדינה הראשון, הד"ר זיגפריד מוזס, ייקה הדור סבר, איש נעים הליכות. אצלו שום דבר לא בער, מאחר שמשרדו לא עסק בהווה, אלא במה שהיה בעבר.

שנים על שנים, מבקר המדינה היה מוציא את הדו"ח השנתי שלו, בשקט ללא התרעות בשער, ללא תופים ומחולות. בדומה לדו"ח על העוני, הדו"ח של מבקר המדינה תפש כותרות יום אחד בשנה, ולמחרת הכל נשכח כלא היה. העתונות אפילו לגלגה על הבזבוז הכספי הרב, הכרוך בהוצאת הדו"ח. זה היה הספר היקר ביותר ש"המדפיס הממשלתי" היה מוציא לאור כל שנה  -  ולמחרת הופעתו בצבור, נזרק לפח האשפה.

יש לציין גם כי הדו"ח לא התייחס לשנה השוטפת, אלא שנתיים לאחור. וההסבר היה, כי הדו"ח מתייחס לשנה שהסתיימה; שנה שלמה לקח לבדוק ולעבד את החומר, וגם לתת אפשרות לגוף המבוקר להשיב על המחדלים שנמצאו בתחום אחריותו. לאחר מכן, בגלל עוביו של הדו"ח, הדפסתו ופרסומו נעשו בשנה השניה לאחר השנה המבוקרת. ולכן זו היתה כבר היסטוריה. אם בהיסטוריה עסקינן, ההיסטוריה הזו לא עניינה איש, ולכן גם אף אחד לא התייחס אליה ברצינות. תדיר דברו בשבחו של ד"ר מוזס ויורשיו, במלוא הכבוד הראוי והרצוי. השלטון לא היה מוטרד  - שימשיכו ככה.

יתרה מזו, תמיד דאגו למנות למשרת מבקר המדינה שופט עליון שפרש, כדי שמשקלו הצבורי הרב יקל על הנמנמת של משרדו. לא אחת כאשר המימצאים היו כבר הרבה מעבר ל"נורמה", אז היו עתונאים שאמרו כי כל עוד שלמבקר אין שיניים, כך ימשיכו להתייחס לבקורתו.

והנה בא לנו מבקר שלא היה על הכס העליון, אלא בדרגה אחת נמוך ממנו. השלטון חשב, שאם "העליונים" לא העיזו להכביד עליהם, אז "הזוטר" הזה בטח ובטח שלא יהיה למעמסה. אבל דוקא כבוד השופט  (דימ.) מיכאל לינדנשטראוס, מן ה"ערכאה דלמטה", העלה את משרד מבקר המדינה לערכאה דלמעלה. הוא החליט לטפל בנושאים באופן שוטף. נאמן לאמרתו המפורסמת של השופט היהודי-האמריקני, שאין מטהר טוב יותר מאור השמש, המבקר הנוכחי גם החליט לתת פומבי למימצאים בעודם רלבנטים לזמן. כי כאשר המבקר היה מוציא ספר עב-כרס עם מליון מימצאים, כל נושא – חשוב ככל שיהיה – היה בחינת "מחט בערימת שחת". ואילו כיום, המימצאים מתפרסמים אחד לאחד, ולכן המבוקרים מקבלים פרסום שלילי. דבר שלפני כן לא היה. כמובן שצורה זו של נהול מערכת הבקרה היא מאד יעילה מצד אחד, אלא שדא עקא, השלטון מוצא את עצמו נעקץ באופן שוטף  -  ואין הדבר לרוחו.

על מה המריבה היום בין מבקר המדינה לבין ראש הממשלה ואלוף פקוד ה עורף ?  על פרסום המימצאים, ללא תגובת המבוקרים. הרי בסך הכל תגובת המבוקרים לא תשנה את המימצאים שנמצאו בבקורת, היא רק תסביר מדוע ואיך קרו הדברים. אבל את העובדות זה לא ישנה. ועל כך אמרו חז"לינו:  "ההתנצלות גרועה מן החטא". אבל השנה, המבוקרים הראשיים רוצים לחמוק  מן הבקורת, כי לבקורת תהיה השלכה על עתידם. יתרה מזו, בזמן הבקורת, כל מבוקר יודע בוודאות על המימצאים השליליים שנמצאו ביחידתו. כך שבדיון על המימצאים שנמצאו אצלו, המבוקר יודע גם יודע.

אבל הפחד מצלצול הפעמונים השלילי שיבוא עתה, ובעוד כחודש יבוא צלצול הפעמונים המחריד השני, יוריד את המוניטין של ראש הממשלה על לגובה הדשא. זאת הסיבה האמיתית להתגוששות שיזם מר אולמרט. אבל בעקרון, זו הרי מטרת הבקורת: מי ששוגה בגדול, יתכבד ויפנה את מקומו.
 
לאור זאת בצורה חסרת תקדים, מחליט ראש הממשלה לתקוף את מבקר-המדינה. וכל זאת למה ? כי הוא פוחד מתוצאות הבדיקה, שמא תקצר את ימיו. אבל המציאות כבר הוכיחה כי החליפה המדינית גדולה עליו. כל זאת ועוד לא אמרנו דבר על נקיון כפיים.

 
  
 
   
מפת העץ
מסיפורי הדוד הנרי / סיפורי ארגנטינה - El Ratero הנרי גלוקסמן  
מבקר עם שיניים שמעון מנדס  
 השיניים של המבקר דוד סיון  
 המבקר מגדל שיניים אבנר אברהם  
 לצערי בג"ץ פסק שצריך לחכות דוד סיון   
 מה שחשוב בבקורת הם המימצאים ולא התגובות שמעון מנדס  
 יפה כתב מנדס: לנדנשראוס יצא לחפש אתונות ומצא מלוכה!!! רפי אשכנזי   
 מספר הערות על ביקורת המדינה דוד פלד  
 רשות רביעית מיותרת רפי גטניו  
 אומנם שלטון מחליפים בבחירות אבנר אברהם  
 הקואליציה הנוכחית רפי גטניו  
 רצונו של הציבור? אבנר אברהם  
 החלפת השלטון מוטקה צביאלי  
 כל מה שתואר בהערותיו של פלד - אמת לאמיתה. א ב ל ... שמעון מנדס  
 שמעון, אתה מערבב מושגים דוד פלד  
 הנסיון עד כה מעיד שהשיטה הקודמת כשלה שמעון מנדס  
 אני מפנה אותך למאמר שכתבתי בנושא שהוא נושא מחקרי הנוכחי דוד פלד  
 אתה מוכן להסביר את הערכתך אבנר אברהם  
 תשובות דוד פלד  
 תודה רבה אבנר אברהם  
 דוד, התיזה שלך נכונה, א ב ל... שמעון מנדס  
 כל הערותיך נכונות אבל... דוד פלד  
 שוב צודק מנדס. אני זוכר את הגשר ההוא ברמות אשכול... רפי אשכנזי   
 חוששני שכל המערכת עובדת כמו הגשר ההוא.. מוטקה צביאלי   
 מעצם הגדרת תפקידו של המבקר אבנר אברהם  
נתקע בעושֶק את דינינו! שמואל ירושלמי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום