תאריך 01/10/2006 19:09:52
מאת שמעון מנדס
נושא גאולה, יש לנו את חכמת ה"סייג" והיצר הרע

 
במחשבת ישראל  יש אזכור לשני נושאים חשובים הקשורים ביצר האדם.
הראשון הוא "יצר האדם" והשני ה"סייג". על יצר האדם למדנו בספר בראשית: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח´). ואשר לסייג, חז"ל
אמרו "סייג לחכמה, שתיקה"  ו"סייג לנדרים, פרישות" (מסכת אבות).
 
האדם נולד עם שני יצרים המתרוצצים בקרבו, הטוב והרע. והוא אשר צריך להחליט איזה מהם הוא מפעיל. יש מקומות אפילו שחז"ל טוענים כי אלהים שם את היצר הרע לפתחו, כדי להעמידו במבחן. דהיינו, שיש ביכולתו של האדם לבור את מעשיו.
 
בחור צעיר הולך למועדון לילה. אם יקח סכין באמתחתו - יש כאן כבר מגמה להפעיל את היצר הרע. אם ישתמש בסייג ולא יקח סכין אתו, הוא בחר ביצר הטוב.
 
במקום אחר שנינו, כי אין איסור חשאת כסף בשבת. אבל יש איסור של מסחר על פי שנאמר "ושבת מכל מלאכתו". באו חז"ל ואסרו על נשיאת הכסף בכיס, "כסייג מחשש שמא יתפתה לסחור".
 
אם הבחור הצעיר היה יודע שהוא צפוי לכריתת יד או כריתת ראש, הדעת
נותנת שהוא היה נמנע מנשיאת הסכין. אבל כאשר הוא יודע שאפשר תמיד לצאת מן הסבך בטעון משפטי/פסיכולוגי כזה או אחר  -  מדוע
שלא ישא נשק באמתחתו, ואף ישתמש בו ?
   
מפת העץ
המשורר של יפו: על מנחם תלמי אלי אשד  
אי שפיות זמנית ? שמעון מנדס  
 אי שפיות זמנית של הרוצח או של בית המשפט? אבנר אברהם  
 על פלפולים אלה , בוכה הנביא שמעון מנדס  
 ובתלמוד: "אדם מועד לעולם בין ער בין ישן" מוטקה צביאלי  
 מאמר יפה וחשוב מר מנדס! הליברליזם הביא עמו גם את - רפי אשכנזי  
 קולת העונש גאולה חמילבסקי  
 גאולה, יש לנו את חכמת ה"סייג" והיצר הרע שמעון מנדס  
 יצר לב האדם גאולה חמילבסקי  
 הבחירה בין טוב ורע שמעון מנדס  
 לשמעון, אין זה כישלון גאולה חמילבסקי  
משקפת שדה - טור שבועי יורם המזרחי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום