תאריך 30/09/2006 01:07:17
מאת מוטקה צביאלי
נושא ובתלמוד: "אדם מועד לעולם בין ער בין ישן"

אלא בנסיבות מקילות הוא הרג נפש בשוגג שכן רציחה במזיד היא בעדים ובהתראה ג´ פעמים ואומר "יודע אני ואף על פי כן".
אצלנו יש (היו) גם ערי מקלט "וישב שם עד מות הכהן הגדול".
כן שהתורה היתה מודעת לנושא של הריגה בשוגג אבל אדם כזה הולך לערי מקלט.
בהזדמנות,או שיש מתנדב,להרחיב על הנושא .
מי שמעוניין כדאי שנעבור על מסכת מכות. מסכת קצרה ומעניינת.
הנושאים העיקריים:
א)עדים זוממים והשלכות הדין הזה.
ב) עדות שאי אתה יכול להזימה.
ג) הריגה בשוגג מהי?
ד) גדרי עדות שקר.
ה) עד מתי יושב ההורג במזיד בערי מקלט?
ו) כמה ערי מקלט היו ודיניהן.
שנה טובה ושלא נדע מצרות כאלה.
 
 
 
 
 
 
   
מפת העץ
המשורר של יפו: על מנחם תלמי אלי אשד  
אי שפיות זמנית ? שמעון מנדס  
 אי שפיות זמנית של הרוצח או של בית המשפט? אבנר אברהם  
 על פלפולים אלה , בוכה הנביא שמעון מנדס  
 ובתלמוד: "אדם מועד לעולם בין ער בין ישן" מוטקה צביאלי  
 מאמר יפה וחשוב מר מנדס! הליברליזם הביא עמו גם את - רפי אשכנזי  
 קולת העונש גאולה חמילבסקי  
 גאולה, יש לנו את חכמת ה"סייג" והיצר הרע שמעון מנדס  
 יצר לב האדם גאולה חמילבסקי  
 הבחירה בין טוב ורע שמעון מנדס  
 לשמעון, אין זה כישלון גאולה חמילבסקי  
משקפת שדה - טור שבועי יורם המזרחי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום