רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 09/08/2004 10:10:19
מאת רמי נוי
נושא תשובות עדכן ורמזים ענו: 2 3 4 5 11 14 18 23 27

1) קנה כעין סרגל המחבר את הרגליים בכיסאות או ברהיטים אחרים לצורך חיזוקם. המילה מתארת את ההפרדה בין הרהיטים. 2) גירוד ושפשוף במגרדת קרוד - ענו 3) צנים, רקיק מיובש. פכסם - ענו 4) מרבץ, מקום משכב של בעלי חיים. מרבעת - ענו 5) חלחולת - המעי הגס התחתון שהצואה מופרשת דרכו החוצה. כרכשתא ענו 6) מהימן, וודאי, שאין עוררין עליו (מילה יוונית) - באות א כמובן 7) ראשי תיבות של מה שאסור ביום הכיפורים - זה ממש קל לצביאלים 8) קרסול - הפרק המחבר את כף הרגל עם השוק (רווח בצירוף מילים ברבים ) - צירוף המילים מתאר להיכן מגיעים המים 9) ניהיליסט, מי שמתייחס בשלילה לערכים מקובלים בחברה - תחשבו איזה ערך מייחס הניהליסט לדברים 10) קבלת נתינות טורקית התעתמנות - בן צבי? 11) כינוי לאישה שבעלה משרת בצבא - חיילנית - ענו 12) צורה בסגנון שבה סדר המילים בחלקו השני של המשפט או של הטור הינו היפוכו של הסדר בחלקו הראשון, כמו "שופך דם האדם - באדם דמו יישפך" - מדובר בסדר המילים לא באותיות - מילה יוונית 13) כינוי ליללת זאבים - ממש קשה לתת רמז 14) חוכר (מופיע במסכת ביכורים) חכור - ענו 15) שיבולת התירס - משורש שבל 16) בית קיבול בעל צורה זרימה המוצמד ארעית אל גוף המטוס (קרב) מבחוץ לנשיאת מכשירים, ציוד וכדומה - באות מ 17) שרוי בשלווה, שאנן- זה קל השורש ברור 18) אזמל של סתתים - באות ש 19) מחשבה, הרהור, מילה תנ"כית שימושה בעיקר ברבים. שרעף - ענו 20) קביעת סימנים מוסכמים לקבוצות של תיקים, למיון מסמכים או לצורכי מיכון משרדי - שורש של סימבול 21) התמוטטות, כישלון, מפולת, השורש גם מופיע כאן 22) סדרי מקומם של השחקנים על בימת התיאטרון בהופעותיהם השונות על הבמה - מילה לועזית ידועה 23) כינוי לליל המולד של ישו - ניטל - ענו 24) אכול, שרוף, מילה תנ"כית... - לחום 25) הסתערות, התקפה - המילה מופיעה בספר איוב - מילה מאוד נדירה רק באיוב 26) חצר - רווח במימרה שפירושה "חבל על מי שאין לו חצר, ושער לחצר הוא עושה" פתגם תלמודי 27) ספל, קערית בדרך כלל של כסף או זהב - בזיך ענו
   
מפת העץ
עקב תשמעון נסים ישעיהו  
טריוויה שבועית / עברית קשה שפה חלק א´ רמי נוי  
 2, 3, 6, 11, 25, 27 . אני מקווה שאני מבין: ינאי  
 רק הפכסם נכון.... רמי נוי   
 18 זה פוד, 20 זה שרעפים עמיש   
 18 יש לזה מילה עברית מסתבר ו20 זה נכון רמי נוי   
 מארז קמובן עמיש   
 זו מילה שלדעתי ישנה רק באבנשושן רמי נוי   
 לא הבנתי, פוד הוא מארז, בכך אין ספק עמיש   
 נכון אבל לא זו המילה שהתכוונתי אליה רמי נוי   
 זותומרת, לא די בכך שהתשובה תהיה נכונה עמיש  
 לובלו - התשובה צריכה להיות מילה עברית רמי נוי  
 ומה על מארז? עמיש   
 רמי - תכתוב את הנקודות על מנת לשמור על הסדר בבלאגן עורך  
 1 לינאי ו1 לעמיש רמי נוי   
 21 - תיוג? אבנר אברהם   
 25 ,17, 27, 20 ינאי  
 12 - תקבולת? ינאי   
 27 נכון - מילה יפה בעיני - בזיך - 1 נקודה רמי נוי   
 מה עם השאר - לא נכון? ינאי   
 נכון רמי נוי  
 :) ינאי   
 27. בזיך אניקה   
 בעצם ענית לפני ינאי אז 1 נקודה רמי נוי   
 תודה, אבל הנקודה בכל זאת מגיעה לינאי אניקה  
 ינאי ענה ב - 18: ואניקה ב- 19 , תודה אניקה ינאי   
 12. פולינדרום אניקה   
 לובלו רמי נוי   
 7. אקסיומה, 1. כפיס אניקה   
 5. מפסלת אניקה   
 2 - קרצוף, חלחולת = כרכשת ינאי  
 כרכשת זה נכון - 1 רמי נוי   
 11. אשת חיל אניקה   
  :) נחמד וקרוב אבל לא רמי נוי   
 2. קרוד אניקה   
 יפה אנ 1 נוספת רמי נוי   
 15. חכור אניקה   
  יפה 1 נק רמי נוי   
 11. חילנית אניקה   
 4. מרבעת אניקה   
 עוד 2 - אני גורם לך לקרוא מילונים? רמי נוי   
 גם אניקה   
 עכשיו תשים רמזים אניקה   
 12 פולינדרום: כבר אמרו והנה דוגמאות מוטקה צביאלי  
 3,7,8,9,14,17,19,21,22,24,25,27, מוטקה צביאלי  
 23 נכון וחוץ מזה טעית בספרור רמי נוי   
 11. אשת קבע מוטקה צביאלי   
 פולינדרום זה מה שאתה מדגים ולא מה ששאלתי רמי נוי   
 פילדנדרום הולך? עמיש   
 רמי - "יש מצב" שתכתוב על איזה מלים כבר ענו נכון? ינאי  
 תשובות עדכן ורמזים ענו: 2 3 4 5 11 14 18 23 27 רמי נוי  
 שבולת תירס = אשבול ינאי   
 נכון 1 רמי נוי   
 תראה רמי - לפי המילון ינאי  
 נכון - אז תקבל נקודה בונוס כי למ"ש רמי נוי   
 מתחיל במ' זה לא המארז שלי? עמיש   
 21. מפלה אניקה   
 17. שלותני אניקה   
 נכון 1 רמי נוי   
 20. הסמלה אניקה   
 לדעתי - סימול ינאי  
 זו לא שאלה של היגיון אלא של מה שכתוב במילון אניקה   
 טוב. ינאי   
 יפה עוד 1 רמי נוי   
 9. אפסן אניקה   
 6. אפודיקטי אניקה   
 8. אופס, מי אפסיים אניקה   
 עוד 3 משוגעת.... רמי נוי   
 18 מנשא? מוטקה צביאלי   
 12. כיאזם, 22 מיט אניקה   
 10. התעתמנות אניקה   
משקפת שדה - טור שבועי יורם המזרחי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום