רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 07/07/2004 07:56:17
מאת רמי נוי
נושא שאננות מסוכנת מול הכתובת על הקיר

שאננות מסוכנת מול הכתובת על הקיר

רמי נוי


לפני מספר ימים סערה המדינה. הרב אביגדור נבנצאל, פוסק חשוב, רבה של העיר העתיקה, המקבל משכורתו מן המדינה, אמר את הדברים הבאים "כל מי שמוסר שטחי ארץ ישראל ביד גויים דינו לפי ההשקפה כדין רודף". כדי "לכסות את התחת" מתביעה אפשרית הוסיף כי "אין לכך משמעות מעשית". כדי שנבין עד כמה הדברים חמורים, ניזכר מהו "דין רודף". על פי ההלכה, שמורה לכל אדם זכות ההגנה העצמית "הבא להרגך השכם להרגו". אין לבלבל זכות זו עם דין מוות שהיה נהוג בתקופות הקצרות של עצמאות יהודית ושאותו היתה רשאית לגזור הסנהדרין, ושהיה נדיר ביותר. ראשית, על פי ההלכה, אין אני רשאי להרוג אדם, שיש בידי להינצל ע"י הריגתו, ואפילו לא את מי שמסכן אותי, אלא אם כן אדם זה עומד להרגני, והוא בכלל "רודף". שנית, זכות הגנה זו אינה מצטמצמת בנרדף עצמו, אלא היא חלה גם על צד שלישי, על זר, שנזדמן לו לראות, כי פלוני רודף אחר אלמוני להרגו. ברוב ההיסטוריה היהודית, כאשר עם ישראל לא היה ריבוני בארצו, שימש "דין רודף" כאפשרות קיצונית בהלכה לפגוע ואף להרוג מי שמסכן חיי יהודים: בתפוצות ישראל היה נהוג דין זה גם אחרי שבטלו דיני נפשות בישראל, כמבואר במס' שבת כי ארבעים שנה לפני חורבן הבית גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנות, למאי הילכתא? אמר רב יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני נפשות, ומאז בטלה דיני נפשות מישראל, אבל לגבי דין זה של הבא להרגך השכם להרגו, התייחסו אחרת לגמרי, ודבר זה המשיך להתקיים בישראל, במשך כל שנות הגולה. בתשובת הריב"ש (סימן רלח) אנו לומדים: "מה שנהרג המסור, מן הדין הוא, על העתיד, ועל שם סופו, שעדיין לא מסר אלא שאומר שימסור, ואז הורגין אותו מדין רודף, כדי להציל הנמסר, וכל הקודם זכה, כמו רודף אחר חבירו להורגו". ומפורש הדבר יותר בשאלות ותשובות רבינו אשר (הרא"ש), כלל יז, כדלהלן: "גם כי בטלו ארבע מיתות בית דין, מיום שגלו סנהדרין, היינו דווקא שאין לדון אדם לחייבו מיתה על אחת מהעבירות שחייב עליה מיתת בית דין, דכיוון שאין סנהדרין במקומם, אין אדם שליט לדון את חבירו למיתה, אבל אלו דקחשיב שם בסנהדרין, שמצילין אותן בנפשן, שאין נהרגין על לשעבר, אלא שלהבא, להציל את הנרדף ממוות, לא בטלו, שאין מיתתם תלויה בעדה ועדים, אלא בראיית כל אדם שרואה אותם, שנאמר לא תעמוד על דם רעיך... הוי ליה דין רודף, וניתן להצילו בנפשו, שהוא מסכן יחיד ורבים... לכך נהגו בכל תפוצות הגולה להעניש המסור להציל את ישראל הנרדפין על ידם... ומותר לענשו אפילו ביום כיפור שחל בשבת... וכן ראיתי באשכנז, וכן שמעתי בצרפת, שהתירו כמה פעמים לענוש המסור שאם לא כן אין העמדה ותקומה לדור הזה...". (המסור - מי שמוסר ישראל ביד גויים) וכך כותב לנו הרמב"ם (ה' רוצח ושמירת הנפש פרק א): "הרודף אחר חבירו להרגו, אפילו היה הרודף הקטן, הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף, ואפילו בנפשו של רודף" דין רודף אינו חל רק על רצח העומד להתבצע אלא גם על מניעת פשעים פחות חמורים - פירוט תוכלו למצוא כאן: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/hagana-2.htm נחזור לדברי נבנצאל "כל מי שמוסר שטחי ארץ ישראל ביד גויים דינו לפי ההשקפה כדין רודף". הדברים אינם חדשים. עוד בשנים 1993 ו-1994 נאמר בפעמים רבות, בגלוי ובעיקר בסתר, כי על ראש הממשלה רבין ז"ל חל "דין רודף". בחקירתו הודה יגאל עמיר, שם רשעים ירקב, כי רבנים אמרו שעל רבין חל דין רודף אולם סירב למסור את שמותיהם. רבות כבר נאמר ונכתב על ההסתה הנוראה שהביאה לרצח רבין, אולם בימים אלה נראה כאילו לא למדנו דבר. בדיון שנערך אמש ב"פוליטיקה" בטלוויזיה, אמר "פעיל הימין" ברוך מרזל כי אמנם במשטר דמוקרטי מחויב כל אדם לפעול על פי החוק, אולם אין הדבר כן בישראל שכן המשטר שלנו אינו דמוקרטי וההחלטה לפנות ישובים בהם גרים יהודים אינה דמוקרטית. שלשום צפיתי במר אורי אליצור, לשעבר ראש לשכתו של בנימין נתניהו, האומר כי הפשע המתוכנן להתבצע הוא בעיניו גרוע מאונס וקצת פחת גרוע מרצח. לכן, אמר אליצור, כפי שזכותו של אדם להתנגד שירצחו או יאנסו אותו, כך זכותו להתנגד בכל דרך לפינוי ישובים. כששאלו אותו אם הזכות היא להתנגד בכל דרך חוקית, השיב כי החוק הוא לצידו של המתגונן. כלומר לשיטתו, כפי שלא תיתבע אישה ההורגת את הבא לאונסה במהלך המאבק, כך גם לגיטימי להרוג את הבא לגרשך מביתך. ברקע ממתין המושיע. בנימין נתניהו, זה שהלך בראש תהלוכות בהן נישא ארון מתים, זה שעמד בראש ההפגנות בהן התנוססה תמונתו של רביו במדי האס. אס., המעיט אמש, בחיוכו הזחוח, מחומרת האיום. בנימין נתניהו הוא זה העומד שוב בראש המחנה שנחלץ למנוע את רוע גזרת העברת שטחים לגויים, ושוב הוא זה שיגיע לשלטון, אם ימומש דין הרודף. כאז כן עתה, מפגינים המחוקק ורשויות אכיפת החוק אזלת יד בלתי נסבלת. במקום להשעות מתפקידו ואף לעצור את הרב נבנצאל באשמת הסתה לרצח, נדים הכל בראשם - הרי איש מכובד הוא, הרי זקן לבן וארוך מעטר את פניו, הרי דבריו נאמרים בקול רועד ומתון!! במקום להעמיד לדין את אורי אליצור, מתעלמים מדבריו. בפורום זה, ב"ארץ הצבי" ובמקומות נוספים איים עלינו מר יוסי בלום הלוי במלחמת אחים ובשפיכות דמים, ודבר לא נעשה. בפורום "ארץ הצבי" כתב אחד המשתתפים כי הריגת ראש ממשלת ישראל לא תיחשב לרצח, מכיוון שהוא דיקטטור כמו סאדאם חוסיין או צ'אושסקו. כאשר טענתי לפני הנהלת הפורום ההוא כי זוהי הסתה לרצח, נעניתי כי זוהי "רק השוואה" וכי הכותב "לא קרא" לרצח ראש הממשלה אלא רק טען כי הריגתו לא תהיה רצח. המחדל חמור הרבה יותר!! ממשלת ישראל התחייבה אין ספור פעמים לפרק את המאחזים הבלתי חוקיים. אם אמנם רוצה ראש הממשלה באמת לעמוד בהתחיבויותיו, (ואני עדיין חושב, שבתוך ליבו כל ענייני הפינוי וההנתקות החד צדדית אינם אלא הצגה תקשורתית אחת גדולה) הרי ברור שהוא אינו עושה את מה שהתחייב לעשות אך ורק בגלל פחדו מאלימותם של המתנחלים. ואם תאמרו - החוק בישראל אינו מאפשר להתמודד עם תופעת ההתנגדות לפינוי ובניית המאחז מייד לאחר שפורק - אין זה נכון. התביעה יכולה לדרוש, בתי המשפט יכולים להטיל עונשים כבדים, של מאסר בפועל, על מי שמתנגד לפינוי. על עברות חוזרות ניתן להטיל עונשים כבדים יותר. המשטרה רשאית להכריז על מאחזים שיפונו שטח צבאי סגור, אולם שום דבר מאלה לא נעשה. צה"ל, שנראה יותר ויותר כמו צבא דרום אמריקני שיש לו מדיניות משלו, מגן בחירוף נפש על כל מאחז בלתי חוקי, אפילו אם מתגוררת בו משפחה אחת, ומספק לו יחידה צבאית להגנה, גדרות ותאורת ביטחון. כאשר הוא נדרש לפנותו, טוען הצבא כי זה לא בתחום סמכותו וממליץ להטיל את המשימה על המשטרה. אין לי ספק כי הסלחנות נוכח הפשעים המתוכננים על ידי הימין הקיצוני (שיבוצעו במסווה של שמירה על ההלכה ואף על ערכי הדמוקרטיה) מצביעה על חולשה נוראה של השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל. החולשה ומורך הלב כה גדולים, עד שאני חושש לגורלה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. יש בעיני חשש אמיתי כי הימין הקיצוני יביס את הדמוקרטיה בשילוב של מעשי פשע, של הסכמה בשתיקה של הצבא (המתנגד להתנתקות) ושל המתנתו הזחוחה של הטוען לכתר.
   
קישורים
מפת העץ
טריוויה שבועית / יום הגאווה ב´ רמי נוי  
שאננות מסוכנת מול הכתובת על הקיר רמי נוי  
 רמי - מאמר חשוב. יש לשנן את הדברים ולזעוק אותם רפי גטניו  
 רפי: ולא מתאים לך לקרוא לו הרב נבנצאל? מוטקה צביאלי  
 מוטקה - יש לי כבוד לתואר רב. רפי גטניו  
 ולפעמים אני ממש מופתע ינאי  
 ינאי: הרב חיים עוזר זצ"ל אמר פעם דבר מעניין מוטקה צביאלי  
 מוטקה ינאי  
 ינאי: אוי ,באמת סליחה,לא זאת היתה הכוונה! מוטקה צביאלי  
 מוטקה, מה זה כת דילה? אניקה   
 כת שלך, אני חושב, או כת שלו? ינאי   
 הכת של אבו עאמר? אניקה   
 כן. כת דיליה = הכת של אבו עמאר ינאי  
 כ"א ומערכת הטאבואים שלו אניקה  
 לא יודע איזו כת יש לאבו עמאר ינאי  
 אל תגיד נגיד אניקה   
 מדוע? למה? :) ינאי   
 לובשת הזברה פיג'מה? אניקה   
 אניקה,ינאי: כת דיליה=כת שלו .והרחבה על הנושא מוטקה צביאלי  
 תודה :) מוטקה ינאי   
 ואני כן אכבד אותו בתואר רב. רמי נוי  
 מצטרף לדבריך ינאי  
 רמי: גם בגמרא שאמרו "הלכה ואין מורין כן" מוטקה צביאלי  
 מחר בבוקר תתייצב משלחת רבנים בפתח ביתך ותאמר: רמי נוי  
 אם הם עשרה אזמין אותם למנין ואעביר להם שיעור מוטקה צביאלי  
 מוטקה אניקה  
 אניקה: תודה..לכן זה לא עבר לי.תודה תודה מוטקה צביאלי   
 אין בעד מה אניקה   
 מהרסיך ומחריבייך ממך ייצאו - למי התכוון ישעיהו ? שמעון מנדס  
 ימי אוסלו העליזים כל כך צחקתי, :D סוריא   
 ישראל מממשת "דין רודף" אבנר אברהם  
 משולחן העריכה אבנר אברהם  
 צודק אתה ינאי  
 במחזוריות מעוררת הערצה כל פעם מחדש צפה ועולה ההסתה חמוטל ירון  
 הידברות מחייבת פשרה ינאי  
 הדברות מחייבת רצון להבין - לא פשרה דוד סיון  
 מוכן לקבל את התיקון ינאי  
 כתבתי תשובה ארוכה שאבדה בתוך החור השחור ועיקרה חמוטל ירון  
 את אדם טוב לב , יפה נפש המוכן לבחון את המציאות רמי נוי  
 גם בחלקים השמרניים ביותר של הדת ישנם ערכים חמוטל ירון  
 זה נקרא פישינג פור קופלימנטס יקירתי!! רמי נוי  
 רמי: אתה הרי יודע למה אצל החרדים זה יעבוד יותר טוב מוטקה צביאלי  
 זה נכון, ההקצנה אצל אלו שהיו מכונים פעם חמוטל ירון  
 חמוטל: אצל החרדים היו מושגים אחרים מוטקה צביאלי  
 את המציאות יוצרים אנשים והתיקון של "ארץ הצבי" חמוטל ירון  
 פשרה כזו אפשרית ולצערי היא תתקיים בוודאות רבה רמי נוי  
 אתה צודק, לצערי ינאי  
 אינני שותפה לתחזיות השחורות שהוצגו כאן אניקה  
 דאוס אקס מכינה ינאי  
 ובעברית אומרים: ימים יגידו אניקה   
 ינאי: קראתי עוד תגובה שלך.צריך לבקש עוד סליחה? מוטקה צביאלי  
 לא, היה עבר והבנתי שלא התכוונת אלי, מוטקה ינאי  
 הטור הימני - הקיצוני ב"הארץ" ינאי  
  חמוטל ירון   
 ינאי:ראה למעלה בעניין הטיות המלה בארמית. :) מוטקה צביאלי   
 תודה :) ינאי  
 הוא כבר מלמד אותנו לדינו ( ספרדית?) ובדיחות באידיש אניקה   
 ינאי: איך אומרים בארמית,בלדינו,ובאידיש צ'ופצ'יק של מוטקה צביאלי  
 סוד ידוע הוא שמשפחת קלדרון ינאי  
 ינאי: יכול מאד להיות. :) מוטקה צביאלי  
 הנה קיבלת מטלה מוטקה :) אניקה   
 נראה לי מתאים ביותר ינאי   
 רמי אין מקום לרוח הנכאים הזאת רפי גטניו  
 והיין מתיישן לו בבקבוקים עוד נדבר רפי רמי נוי   
 אה, היה איזה דיון בעניין, הוחלט על אייריש קרים אניקה   
 רפי אתה הזוי לחלוטין אביאסף סגל  
 אני חושב, אביאסף, שאתה טועה אבנר אברהם  
 דעת הקהל הישראלית מיטלטלת כעלה נידף אביאסף סגל  
 מרכז הליכוד, למרות כבודו הרב, ינאי  
 לא נראה לי שהזכרתי את חברי מרכז הליכוד אביאסף סגל  
 100000 מתוך 200000. נגד הנסיגה: 59000 אניקה   
 המשאל בקרב חברי הליכוד מייצג עם כל הכבוד אבנר אברהם  
 אליבא דסקרים אמור היה להיות לנו ב30 השנה האחרונות אביאסף סגל  
 משאל אינו סקר אניקה   
 סקר חייב להתייחס למדגם מייצג של האוכלוסיה אבנר אברהם  
 אביאסף - אני שבוי בדבר אחד והוא רפי גטניו  
 רמי, אתה עצמך נשמע כמו משיח = שווא אבנר אברהם  
 כדי להבין מה שרמי כתב צריך לצאת מקבעון מחשבתי חמוטל ירון  
 צר לי אבנר אברהם  
 אני אנסה לחדד את דברים חמוטל ירון  
 חמוטל:הסתה או הסטה לרצח? מוטקה צביאלי   
 הסתה שהופכת להסטה לרצח חמוטל ירון  
 חמוטל:הבנתי אבל זה לא זורם יענו קצת דחוק:) מוטקה צביאלי  
 חמוטל, בהמשך לשאלתך ינאי  
 הדברים חודדו כבר אבנר אברהם  
 אתה מיתמם או שטומן את ראשך בחול רמי נוי  
 הדוגמא שהבאת לא ממן העניין אבנר אברהם  
 אבנר אני לא מדבר על התנגדות לפינוי רמי נוי  
 אני משער ששמעתי את מה שאתה שמעת אבנר אברהם  
 אני אישית בהיותי קצין צה"ל בשרות סדיר במדים רמי נוי  
 כנראה שגם 5% יודעים להרביץ אבנר אברהם  
 ולמען חידוד הדברים... אניקה  
 וזה כשהממשלה ימנית - תארי לך מה היה קורה אילו היתה רמי נוי  
 שום ממשלת ימין אינה ימנית מספיק בשביל השוליים חמוטל ירון  
 שום ממשלת שמאל אינה שמאלית מספיק בשביל השוליים אבנר אברהם  
 שום ממשלה אינה מתאימה לשוליים לא ימין ולא שמאל. מוטקה צביאלי   
 אין לי סיבה להתווכח עם המשפט הזה שתומך בטיעון שלי חמוטל ירון  
 אז לפחות אנחנו מסכימים במשהו קט.... אבנר אברהם   
 תודה על הלינק אבנר אברהם   
 תודה על ההפנייה אניקה  
 לא שכחתי אבנר אברהם  
 מעניין למה לא נאמרו, להיכתב הם נכתבו אניקה  
 המודל שלך הוא מודל כללי, של ימין ושמאל אבנר אברהם  
 השוליים הקיצוניים מסוכנים מאוד בלי קשר לנטייתם חמוטל ירון  
 חמוטל זה נכון שרוב האלימות הפוליטית באה מהימין רמי נוי  
 יגאל עמיר וגולדשטיין אינם נערצים על ציבור רחב אבנר אברהם  
 אבנר: אהבתי את מכון הכושר:)אבל דא עקא מוטקה צביאלי  
 אבנר אתה מחפש "איזון " במקום שהוא איננו קיים רמי נוי  
 כמובן שאני מגנה כל אלימות או איום לאלימות מכל צד אבנר אברהם  
 האם באתי בטענות אליך אבנר? אין לי ספק שאתה רמי נוי  
 רמי נוי מסית ומוליך שולל - לא קראתי למלחמת אחים Yossi-BH  
 יוסי - אתה מטעה בכוונה דוד סיון  
 יוסי - שמחתי לקרוא על הבלמים שאתה מציב בהודעתך זו רפי גטניו  
 רפי, בהתייחסות לתשובתך ולקטע שציטטת מדיברי יוסי אבנר אברהם  
 אבנר - לוגיקה פשוטה רפי גטניו  
 אבנר, הרשה לי להבין אחרת את דבריו: אניקה  
 הו צביעות קדושה רמי נוי  
 ועוד דוגמה לצביעות רמי נוי  
 חבל, רמי, שלחיזוק עמדתך אינך מביא את הקישורים דוד סיון  
 אין ספק שבהתבטאותו האחרונה הוא מגדיר במפורש רמי נוי  
מניח המלכודות, הזאבים וכיתת פשיטת העורות יורם המזרחי  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום