רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 09/06/2004 09:55:31
מאת מרים קבלינסקי
נושא לפניכם פרטי כנס של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

בין ההרצאות תמצאו אולי אחת שעוסקת בששפה שמתרחשת במעבדה הלשונית של הרשת. האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה Israeli Association for the Study of Language and Society בשיתוף עם המרכז לחקר ולקידום החינוך הלשוני, המכללה האקדמית בית ברל תכנית הכנס השנתי השלישי של האגודה שפה, לאומיות ופלורליזם יום א', 13 ביוני 2004, במכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא 09:00 - 09:30 התכנסות והרשמה - רחבת אודיטוריום הספריה 09:30- 10:00 פתיחת הכנס ודברי ברכה - אודיטוריום הספריה ראש המכללה האקדמית בית ברל - אהרן זיידנברג ראש האגודה - אלי בן-רפאל 10:00 - 11:30 מושב הפתיחה: "שפה מאחדת, שפה מפלגת" יו"ר: ראש המרכז לחקר ולקידום החינוך הלשוני - ענת סטבנס אורה שורצולד: פני הלשון כפני הדור סמיח אל-קאסם: העולם לא מדבר שפה אחת אהרן אמיר: הלשון כגורם בבניין הלאום 11:30 - 12:00 הפסקת קפה - רחבת אודיטוריום הספריה 12:00 - 13:30 מושבים (א) מדיניות לשונית - יו"ר: אילנה שוהמי (מייזר 11) נטע אבוגוב: The Language Policy in Iraqi Kurdistan ג'ון מייהיל: Language policy in Israel and the United States in comparative perspective אסתר שלי-ניומן: תינוק ועיפרון: המבצע לביעור הבערות שהאב גאלב: A field study of the language attitudes of the Arabs in Israel מרעי עבד אלרחמן: מעמד השפה הערבית בישראל: מציאות סוציופוליטית מול מציאות משפטית שפת הניכור או שפת החיבור - יו"ר: דבורה קלקין-פישמן (מייזר 101) נאור בן יהוידע: חברת מהגרים בע"מ? הכלה מדירה של ילדי מהגרי עבודה בבית-ספר יסודי עלי ותד: לחקר היסוד העברי בערבית המדוברת של ערביי ישראל לאה גורפינקל: בעריש כותב לאחותו יעל גור, אפרת מס וריטה סבר: תהליכי התמקצעות של מורים לתלמידים מהגרים - הערך המוסף של ידע בניהול שונות תרבותית להוראת שפה לריסה פיאלקובה ומריה ילנבסקיה: Incipient Soviet Diaspora: Encounters in the Cyberspace לשון וזהות בחברות שסועות - יו"ר: דורון נרקיס (דקל 2/405) יושימי מיאקה לו: Japanese discourse of suicides and the gender problems איילת כהן : שירה פוליטית במדור הספרות: “A poem should not mean, but be” (and behave)? מוטי נייגר: על כסאו לא ישב זר? - "האחר" כיהודי בשירת המחאה עמיקם נחמני: יוון, תורכיה ודינמיקה של שפה: מסיכסוך ל- SPEAKING TERMS אשר כהן: "יהודים ואחרים": מושגים ומונחים רשמיים בסבך הזהות היהודית - שפתה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתחום הדמוגרפיה היבטים חברתיים ותרבותיים בשפה - יו"ר: דוד בוניס (ספריה) קלאודיה זבנוביץ': הראיון הפוליטי ברוסיה: המופע המקומי של הז'אנר לריסה ארונין: Multilingualism as the Study of Language and Society פנינה גולן קוק ועלית אולשטיין: תפיסת הויטאליות האתנו-לינגוויסטית (Perceived Ethnolinguistic Vitality) בהקשר של תהליך ההגירה: המקרה של עולים יוצאי חבר העמים בישראל. ניבי גומל: מגישת התרגום לגישת התרגום - דקדוק - השתקפות המעבר בספרי לימוד בספרדית - יהודית להוראת העברית סיריל אסלנוב: הספרדית היהודית, לשון קולטרלית? שפה וגלובליזציה - יו"ר: יהודית רוזנהויז ורותם קובנר (דקל 2/406) מרים בן רפאל: האנגלית ב-comics הצרפתיים: המקרה של Lucky Luke גלעד צוקרמן: ההשפעה הסודית של האנגלית על הישראלית, הסינית המנדרינית, היפנית והערבית חיה פישרמן: השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו יהודית רוזנהויז: בדיקה משווה של גלובליזציה: העברית והערבית אל מול השפה האנגלית עברית בת זמננו - יו"ר: חנה עמית כוכבי (1/405) רפיק אבו-בכר: כתיבתם העברית של בוגרים ערביים: היבט סמנטי רינה ברוך: נקרופיליה, או הפער בין תקן לנורמה בעברית הישראלית בת ציון ימיני: המשפט החד איברי בלשון המשוררים והמשוררות בדורו של שלונסקי רחל רוזנר: הוראת הלשון העברית בבית הספר בשנים הראשונות למדינה יצחק שלזינגר: תפוצת שמות-התואר בכתיבת שכנוע קריאה בכתב שמי ולא-שמי - יו"ר: סלים אבו-רביעה (אורן) סלים אבו-רביעה: The Role of Morphology and Short Vowelization in Reading Morphologically Complex Words: The Case of Arabic דינה חון: התפתחות מיומנויות בשתי שפות שמיות: ערבית, ועברית, בקרב תלמידים צ'רקסים בעלי שפת אם צ'רקסית דבורה זהר-רחמון נרימאן: The role of basic cognitive and orthographic processes in reading Arabic קטרינה סניצקי: השפעת דו- לשוניות על השפה השלישית: השוואת ההשפעה בין לומדי שתי אורתוגרפיות שונות לעומת לומדי אורתוגרפיה אחת, על למידת האורתוגרפיה השלישית רים דאלשה: ההשפעה של אימון פונולוגי, אימון מורפולוגי ואימון משולב פונולוגי-מורפולוגי בגיל הגן על רכישת הקריאה בכיתה א' 13:30 - 14:30 הפסקה וארוחת צהריים קלה - קפטריה הספריה 14:30 - 16:00 מושבים (ב) תרגום וחברה - יו"ר: גדעון טורי (דקל 1/405) רחל ויסברוד: השוואה בין כתוביות לדיבוב מנקודת-ראות של יחסי תרגום/מקור; הסרט שרק כמקרה-מבחן מלכה מוצ'ניק: סטריאוטיפים מגדריים בלשון הספרות חנה עמית כוכבי: תפקידם של המתרגמים מן הספרות הערבית לעברית במתווכים בינתרבותיים על רקע הסכסוך היהודי-ערבי המתמשך אלן יונתן: תרגום לשוני ורעיוני של שאלון במדעי החברה רקפת סלע-שפי: דמות המתרגם: שיווק של דימויים עצמיים וייצור ההון התרבותי של מתרגמי הספרות בישראל שפה, הגירה וחינוך - יו"ר: עלית אולשטיין (מייזר 101) עפרה ענבר, סוניה זינגר, שרה אדר, ענת ורד: Language proficiency for NNS teacher candidates:A comparative case study דורון נרקיס: Non-Native Teachers, Citizenship, and Literature in the English Language Classroom אוה ברגר: The Exhaustion of the Literacy Metaphor in Education סמדר דוניצה שמידט: לו רק ידעתי אנגלית - עמדות עולי חבר העמים כלפי השפה האנגלית מיכל שלייפר וגד בן-עזר: הנרטיב האישי כדיאלוג בין המהגר והחברה הקולטת שפה ואידיאולוגיה - יו"ר: רון כוזר (ספריה) פנינה שוקרון-נגר: אחרות לשונית כאחרות אידיאולוגית אלון פרגמן: "הגלות מתחילה במולדת": עיון ביצירתו של הסופר הגולה זכריא תאמר ליבנת זהר: אנטומיה של עמימות ממלכתית: מבט לשוני-רטורי על נאום שרון בכנס הרצליה, דצמבר 2003 עוזי אורנן: מהי תחילתה של "העברית החדשה" אביאל קרנצלר: מגמות באוריינטציה התרבותית של עולי שנות התשעים כפי שהיא משתקפת מהשמות שהם בוחרים לילדיהם languages spoken in Israel Quantitative analysis of linguistic variation: Implications for the יו"ר: אורי חורש (דקל 2/405) מרים באקט-רופרט: Overview of Quantitative Approaches to the Study of Sociolinguistic Variation אורי חורש: Jaffa as a Bilingual * Phonological Variation and Change in Palestinian Arabic Spoken in Israel: and* Diglossic Speech Community . ארז לב-און: Negotiating Local and Ethnic Identity: Reform Jews in New York ג'ון מייהיל: Investigating Variation in Spoken Israeli Hebrew נוף לשוני - יו"ר: אילנה שוהמי (אורן מט"ח 102) אילנה שוהמי: נוף לשוני כהבניה סימבולית של המרחב הציבורי נירה טרומפר-הכט: רב -תרבותיות, רב-לשוניות בראי הנוף הלשוני בישראל: סיפורם של חמישה אזורים במטרופולין תל אביב שרה בנרי: השוואה בין הנוף הלשוני בתל-אביב ובאיסטנבול: רב תרבותיות או גלובליזציה צביה ולדן: שילוט ושלטון - אותות ואותיות - מגדל בבל או עצרת האו"ם? שיח וחברה - יו"ר: שושנה בלום-קולקה (מייזר 11) מיכל חמו ושושנה בלום-קולקה: בחיפוש אחר מושג השיחה: מודל אינטגרטיבי של שיחתיות. נורית בר: מבחנים בע"פ ומבחנים בכתב רקפת דילמון: מי משקר? - כלי לשוני להבחנה בין סיפור אמת לסיפור שקר. מיכל פוקס: מה זאת אהבה? חקר נרטיב האהבה בתרבות הבלוג הישראלי לינדה-רנה בלוך ודפנה למיש: “I Know I'm a Freierit, But…”: How a Key Cultural Frame (En)genders a Discourse of Inequality התפתחות שפה - יו"ר: רות ברמן (אורן) ברכה ניר-שגיב: רכישת האיות בקרב אוכלוסיות שונות – מבט התפתחותי בתיה סרוסי: שמות גזורי פועל במילון המנטאלי של דוברי עברית - מבט התפתחותי ואתגרים מחקריים דורית רביד ושבע שלמון: התפתחות יכולת כתיבת טקסטים בקרב ילדים ונוער ממיצב ס"א נמוך הלומדים במערכת חינוך טובה ג'ודי קופרשמיט: The elaboration of events in Spanish narratives: a typological-developmental study of bilingual compared to monolingual speakers 16:00- 16:15 הפסקת קפה - רחבת אזור דקל וכניסה לאודיטוריום הספריה 16:15 - 17:45 מושבים (ג) לשונות היהודים - יו"ר: יעקב בן-טולילה (מייזר 11) יצחק כרם: “Lingual Ambiguity amongst Cretan Jewry” גלעד צוקרמן: Language Yiddish and the Emergence of the Israeli Between Revival and Survival: אמנון שפירא: האם שפת המקרא משקפת "אנרכיזם" קדום? מילי אפשטיין: תיאור מקום - על המעבר ממרחב לשפה רחל משיח: אהוב לבי השיבני תשובה - עוד פתרון לשיר חידה תימני על טעמי המקרא בין שפה ראשונה לשפה שנייה - יו"ר: בתיה לאופר (מייזר 101) נני גירסאי: השימוש בשפת האם כאמצעי לשיפור הלמידה של מילים בשפה זרה: מחקר גישוש דנה היימן: Ethiopian students and English for academic Purposes: Special teaching method for special needs רבקה בליבוים: בין סיבה לתכלית אילנה שוהמי, תמר לוין, עפרה ענבר, דב ספולסקי, מיכל לוי-קרן: הערכת ההישגים הלימודיים של תלמידים עולים בעברית ובמתמטיקה: תוצאות וסוגיות מור אורה: קונפליקט לשוני-חברתי-פוליטי וחינוך דו-לשוני שפת הסימנים הישראלית - יו"ר: עירית מאיר (מייזר 102) עירית מאיר: דרכי תצורת המלים בשפת הסימנים הישראלית עפרה רוזנשטיין: שפת הסימנים הישראלית כשפת טופיק סבטלנה דצ'קובסקי: משפטי תנאי קיים ותנאי בטל בשפת הסימנים הישראלית. דורון לוי: "שם העצם והפעל בשפת הסימנים הישראלית" שפה ותקשורת - יו"ר: רפאל ניר (ספריה) רפאל ניר: מטפוריקה של אלימות בשיח הציבורי אביבית אגם דאלי: ביטויים של לאומיות בפרסומת הישראלית ענת לוינסקי: מקום משלהן: ניתוח שיח של כתיבה נשית בבלוגים (יומנים אישיים באינטרנט). הכהן גונן: שברים תקשורתיים בשוק הבשר אורית אור: מיסגור האינתיפאדה בשיח החדשותי בעיתונות הישראלית שפה, תרגום ומוסדות רפואיים - יו"ר: מרים שלזינגר (דקל 2/405) גל רוקיניאן (בשפת הסימנים הישראלית): נקודת ראותה של חולה או מטופלת שאינה דוברת עברית אמל שחאדה: נקודת ראותה של מתורגמנית-מתנדבת יהודית רובנובסקי: דפוסי התקשורת בין רופאים למטופלים שאינם דוברי עברית בישראל: ציפיות, קשיים, ופתרונות מיכל שוסטר: דפוסי תקשורת בין מהגרי עבודה לבין נותני השירות הרפואי: מרפאת "רופאים לזכויות אדם" כמקרה מבחן חני שליט :נקודת ראותה של עובדת סוציאלית בכירה: כשלי שפה בין מטפלים ומטופלים וסוגית ההסכמה - מדעת שפת החרדים - יו"ר: מיכל טננבאום (דקל 2/406) מיכל טננבאום ונטע אבוגוב: דפוסי שימוש לשוניים ועמדות אצל בנות חרדיות בירושלים נטע אבוגוב ודורית רביד: זהות בנרטיבים של בנות חרדיות מירושלים זלטה רוזן ואילנה שוהמי: עמדות רבנים אורתודוקסים בישראל לגבי לימוד שפות זרות חנה אסתר אופנר, זלטה רוזן ואילנה שוהמי: הגירה כפולה: יחסן של עולות מברה"מ לשעבר שהיגרו מחילוניות לדתיות כלפי בית ספרן בישראל ובארץ מוצאם. דו לשוניות אינטגרטיבית בבתי ספר דו לאומיים: חזון ואתגרים - יו"ר: מוחמד אמארה (דקל 1/405) עלא חטיב ונועה צוק: תיאור בתי הספר הדו לאומיים ודו לשוניים, היסטוריה של העמותה ובתי הספר, מטרות ויעדים גלית אדמוני ונוהא חטיב: דו לשוניות הלכה ומעשה בבתי הספר הדו לאומיים עלא חטיב ונועה צוק: חזון ואתגרים העומדים בפנינו סרט: "משפה לשפה" - יו"ר: צביה ולדן (אורן) הקרנה ודיון 17:45 - 18:30 הפסקת קפה - רחבת אודיטוריום הספריה ישיבת חברי האגודה - אולם הספריה 18:30 - 19:30 מושב הנעילה "לאן הולכת העברית?" יו"ר: ראש המסלול לאנגלית: עפרה ענבר דו שיח בין רוביק רוזנטל ונתיבה בן-יהודה
   
מפת העץ
טריוויה / המוות בשירה העברית (א) רמי נוי  
מילון הסלנג העברי עמיש  
 נחמד - חלק המילים בחיים לא שמעתי רמי נוי   
 המכנסיים של זלמן רפי גטניו  
 מאמר נחמד עם טעם של פעם מרים קבלינסקי  
 ממש לא דומה - :( רמי נוי   
 תרומתי הצנועה חמוטל ירון  
 חמוטל כשהיינו נערות באמת השתמשנו במילה הזאת דליה  
 נהניתי תודה עמיש אנה   
 מהי מילת הסלנג שאתם הכי שונאים? רמי נוי  
 האמת לאמיתה? עמיש  
 זה דווקא חמוד חמוטל ירון  
 שפת הרשת היא באמת מיוחדת אבל היא בעיקר עמיש  
 בדיוק קראתי על זה מאמר די מעניין לאחרונה חמוטל ירון  
 יש כמה מקומות כאלה ברשת עמיש  
 יה עמיש - אתה רק חושב שאתה חושב רמי נוי  
 פעם דקארט הלך ברחוב עמיש  
  :) :) רמי נוי   
 הוא סיפר לי על ה"חסמבה" ולפעמים אני קוראת ותמיד חמוטל ירון  
 לא אל תרכלי עליו כי זה מביא לו חרדות קשות עמיש  
 הקישור תוקן אניקה   
 זו שפה נורא קשה לעין של זרה חיצונית חמוטל ירון  
  :) שבי  
 בעניין הזה יש למרים קבלינסקי הרבה מה לומר רמי נוי   
 והיא תאמר במקום ובזמן וגו'.... :) מרים קבלינסקי   
 מה בדיוק את גומיירת ומתי? רמי נוי   
 עמיש כיף לקרוא אותך דליה   
 שירשור מקסים שבי   
 לפניכם פרטי כנס של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה מרים קבלינסקי  
 מרים, הוא חוקר רציני? כ"כ הרבה מאמרים יש רמי נוי   
הפמיניזם כאן? אליצור סגל  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום