רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 29/03/2004 07:08:51
מאת רמי נוי
נושא הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה

הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה

רמי נוי


הרב יצחק גינצבורג, לשעבר הרב של קבר יוסף, הוא אולי הקיצוני ביותר בין רבני ישראל. אדם שלא היסס להלל ולשבח את הרוצח ברוך גולדשטיין, אדם המטיף בגלוי לסירוב פקודה ולהשלטת ההלכה על מדינת ישראל. זהו איננו מאמר מסודר אלא קובץ של ציטוטים. תחילה ציטוטים מן העיתונות אודות האדם הזה, ואחר כך ציטוטים, מחרידים בעיני, מדבריו ומדברי תלמידיו.

ציטוטים מן העיתונות

אוקטובר 2002: בספרו "צו השעה - טיפול שורש" מאשים רב, יצחק גינזבורג, את השמאל באחריות לרצח עשרות יהודים, קורא להטלת חרם כלכלי על ערבים, ומשבח את הטבח שערך ברוך גולדשטיין במערת המכפלה. המו"ל של הספר -"גל-עיני" מתוקצב על ידי משרד הדתות. אתה ואני וכולנו, העובדים ומשלמי המסים למדינה, תומכים בפרסומו ובהפצתו של ספר תועבה! (7 ימים, ידיעות אחרונות) 21.6.2001, 27.6.2001: היועץ המשפטי לממשלה הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב גינזברג, מי שהיה ראש ישיבת קבר יוסף, בחשד שפרסם דברי הסתה לגזענות והמרדה בראיון שנתן לעיתונות וגם כתב בספרו "ברוך הגבר", בזכות הרוצח גולדשטיין ממערת המכפלה. "בין השאר אמר גינזבורג בראיונות: אפשר ללמד זכות על ברוך גולדשטיין. הוא היה שפוי במאת האחוזים. כל כך שפוי שהיה מסוגל להתגבר על הפחד מהערבים ולפעול למען עם ישראל במסירות נפש. יש בכך רובד של קידוש השם". אבל - 12.7 (ה): הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה של הרב יצחק גינזבורג, שנחשד בביצוע עבירת המרדה. עם זאת הוחלט להמשיך בחקירתו של גינזבורג בחשד לעבירות של פרסום הסתה וגזענות. (מ), (IOL) 2003 4.7 (ה): הרב יצחק גינזבורג יועמד לדין באשמת הסתה לגזענות. גינזבורג נחשב לאחד הרבנים המובילים בקרב ציבור החוזרים בתשובה בישראל. בעבר שיבח את הרוצח ברוך גולדשטיין, וקרא לסירוב פקודה במקרה של פינוי יישוב בשטחים. 27.11.98: כתבה מאת אבירמה גולן ב"מוסף הארץ": "תורו של הרב גינזבורג": ראש ישיבת קבר יוסף מספק סחורה חמה: קצת מיסטיקה, שיחות על נפש האדם והיגיון גזעני מובהק. רדיקליזם זה חוצה את כל הקווים של המחנות הדתיים ויוצר קהילה חדשה וסכנה מתעצמת. מומלץ לקרוא 16.10.98: שני עורכי דין מירושלים עתרו אתמול לבג"צ לחייב את הממשל להעמיד לדין את הרב יצחק גינזבורג, מחבר הספר "ברוך הגבר" על הסתה לגזענות ("הארץ", "ידיעות אחרונות"). 2002 19.2 (ה): משרד הדתות תיקצב עמותה שפרסמה כתבים גזעניים. העמותה "גל עיני", שמפרסמת את כתביו והקלטותיו של הרב גינזבורג, מחבר הספר "ברוך הגבר", קיבלה בשנת 2001 סך 141,454 שקלים ממשרד הדתות.

ציטוטים מאתר תלמידי הרב

הטפה לגירוש הערבים ולכך שארץ ישראל היא רק ליהודים שומרי מצוות

"מכאן אנו באים להתבוננות עמוקה ויסודית יותר, להתבוננות מצדנו מדוע אסור לנו כרגע להשלים עם קיומם של הערבים. הערבים, גם בלי קשר למשטמתם ורצחנותם, חיים כאן כאומה נפרדת, והנכונות לאפשר לאומות שונות לחיות בארץ ישראל זו לצד זו פירושה התייחסות לארץ ישראל כארץ ניטרלית, כפיסת אדמה האדישה למה שקורה עליה. אבל ארץ ישראל היא באמת ארץ של יעוד, ארצם של ישראל, הארץ שראויים לשבת בה אלו שבחרו להיות עם ה' ולקיים בה את תורתו."

התנגדות לתהליך השלום

"עם ישראל, בעצם מהותו, שוחר שלום. אך תהליך השלום של היום, בו "המטרה מקדשת את האמצעים", הוא תהליך שלום שגוי - ניסיון להגיע לשלמות האוטופית תוך התעלמות מן המציאות הממשית - "והיא לא תצלח". השלום האמיתי יבוא רק כאשר נחזיק במעוזה של תורה, אזי נדע איך לנתב את התהליך ואיך להמתיק בליבם של העמים את שורש עוינותם לעם ישראל - "ובא לציון גואל."

מעשים ראויים לחיילי צה"ל

להישמע אך ורק לרבם, והעיקר: ראוי שחיל חרדי יקבל פקודות ממפקד חרדי המבין לרוחו והנוהג בחייו, בכל עניין ועניין על פי ההלכה. חז"ל אמרו: "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין?!" על החיל לדעת שהסמכות העליונה שלו היא דבר ה' בתורה. בנוגע לכל עניין מהותי בצבא, המפקד האמיתי של החיל החרדי הוא רבו בתורה. מתי צריך לירות כדי להגן על החיים? האם מותר לפגוע ברכוש האויב כדי לפזר מהומה? האם מותר להשתתף בפינוי ישוב יהודי בארץ ישראל? האם מותר להראות פנים קשות כלפי יהודים ואילו פנים רכות כלפי אויבים? כל השאלות האלו - ושאלות רבות אחרות - הן "שאלות רב"....

הסתה לסירוב פקודה ואיום מפורש על מי שימלא פקודות לפנות מאחזים

"ב. כל הבא לעקור יהודים מחבלי ארצם מפקיע בכך את זכותו לדבר בשם עם ישראל. הריהו פוגע בעם היהודי לדורותיו, ובפרט במצב הנוכחי, כשפעולות אלו מסכנות בעליל את חייהם של יהודים רבים. בשם יושבי הגבעות בישובי יהודה שומרון וחבל-עזה, פונים אנו בראשונה לאחינו בני ישראל - כל יהודי באשר הוא, אזרח חיל או שוטר - לא לשתף פעולה עם מעשים הפוגעים בעם היהודי. ג. באותה מדה, אנו פונים לגוים המשרתים (שלא כהלכה) במערכות הציבוריות במדינת ישראל, לבל ישלו את עצמם שינוקו מן הדין אם ישתתפו בפעולות נגד העם היהודי. כבר הבטיח בורא העולם - על ידי נביאיו - כי באחרית הימים יבוא לשפוט את כל הגוים. חסידי אומות העולם - המיטיבים עם ישראל - יזכו לטוב העולם הבא; רשעי אומות העולם - הפועלים נגד העם היהודי - ידונו לאבדון. ומסיימים בטוב: השומע לדברינו תבוא עליו ברכת ה'."

פסק דין הכופר בסמכות הממשלה לשאת ולתת על שלום, הכולל איומים מוסווים

"א. כל הסכם שנעשה על ידי נציגי עם ישראל בניגוד לתורת ישראל אין בו שום תוקף, ואין שום מחויבות לקיימו. ב. אין שום סמכות לאיזה גוף שיהיה לשאת ולתת עם גוים בעניין בעלות על שטחי ארץ ישראל. דבר פשוט וידוע הוא לכל באי עולם שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי אלוקי ישראל לנחלת עולם, כמתועד בתורה (ורק "מפני חטאינו גלינו מארצנו"). כל הסכם של מסירת שטחי ארץ ישראל לידי גוים בטל ומבוטל מעיקרא, לא שרירא ולא קיימא. ג. בנוסף להנ"ל, עצם הדיבור אודות מסירת שטחי ארץ ישראל לידי גוים - ואין צריך לומר מעשה בפועל רחמנא ליצלן - מסכן את חיי ישראל סכנה של ממש, ועל כן כל סיוע ונתינת יד לתהליך מסירה זו יש בו משום סיוע לשפיכות דם ישראל, ה' ישמרנו. ד. על תורתנו הקדושה, תורת חסד, נאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". כל העובר על דרך התורה פוגע בשלום המיוחל על ידי כל האנושות כולה. הפגיעה בארץ ישראל מהווה עול לא רק כלפי עם ישראל אלא גם כלפי אומות העולם. היא פגיעה בטובתם ובשלומם האמיתי של כל העמים. ועל כן, כל המנמק את המשא ומתן עם גוים על שטחי ארץ ישראל בסברה השגויה של "שטחים תמורת שלום" משקר ומרמה את הבריות, ואף עובר על מצות התורה: "לפני עיוור לא תיתן מכשול".

דוגל במדינת הלכה

"נאמר את זה אחרת: חייבים להכריז מלחמה נגד הקיים. מלחמה בדרכי נעם. כל הזמן להתחשב בדעת הקהל זה לומר את הדברים ללא תוקף. צריך להכריז מלחמה נגד הממסד הקיים באופן ברור. צריכים לומר דברים תקיפים, אך ללא תוקפנות. לומר שכולם יודעים שיש בעיה חמורה, והפתרון שלה זה מדינת הלכה. זה טוב לכולם, לכל היהודים ואפילו לערבים - זה הכי טוב לכולם, ובלי זה זה רע לכולם."

אנטי דמוקרטי

"השתמשתי קודם בביטוי להכריז מלחמה - אם לא מדברים במוצהר על מהפכה, אז לא אמרנו כלום. אז אתה הולך עם הקיים, והקיים לא יתקן את עצמו מיניה וביה. חייבים לדבר על מהפכה. הכל בדרכי נעם, על פי החוק - אתה לא הולך נגד החוק, אבל אתה הולך על מהפכה. אם אין מהפכה שעוסקת בכל שלש השלמויות - שלמות העם, שלמות התורה ושלמות הארץ - לא עשינו כלום."

גזען על פי התורה

"בכלל, היום כבר מתביישים לומר שעם ישראל הוא "אור לגוים", מפחדים לומר שפרופסור ערבי פחות חכם מיהודי - זה נתפס כגזענות - ובכך רוצים לטשטש את מה שהיה פשוט גם אצל כל הגוים, שהיהודים הם אלו שנתנו מוסר ושכל לכל העמים."

נגד מערכת המשפט ובעד השלטת חוקי התורה

"יש מי שמקים מפלגה כדי לתפוס את השלטון, והמשחק מתנהל במגרש שמקובל על כל המתמודדים. אנחנו נגד בית המשפט, נגד החוק - איננו אומרים לעבור על שום חוק, אך אנו רוצים להפוך את החוקה בארץ, לעבור לחוק על פי תורה. אתה צריך לומר שאתה רוצה מהפכה כי אתה לא מאמין בצדק של חוקת המדינה, כי אתה מאמין שבית המשפט הוא שרש כל הצרות. בית המשפט שולט כאן בכפה."

דוגל במהפכה שתחסל את המשטר הקיים

"ולסיכום: הדרך היחידה לשנות את המצב היא להצהיר בגלוי כי אנו מחפשים מהפכה - אין אנו מעונינים לפתור בעיה מקומית, אלא להחליף את כל דפוסי המשטר בישראל. עלינו לומר בפרוש כי רק דרכי החיים שמתווה התורה למדינה - מתוך דגש על ההמתקה והרגישות שמוסיפה פנימיות התורה להלכה ה'נוקשה' - יכולות להביא פתרון כולל לבעיה. רק כך יהיה טוב ליהודים, לכל היהודים - כולל אלו שאינם מגדירים את עצמם דתיים - ואפילו טוב יותר לערבים."
   
מפת העץ
הכל פוליטיקה שמעון מנדס 01/04/2004 22:29:44 
הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה רמי נוי 29/03/2004 07:08:51  אתה כאן
 אז מה אתה מציע? אבי גולדרייך 29/03/2004 09:17:13  
 אינני מציע כלום וגם לא הייתי כותב את המאמר רמי נוי 29/03/2004 09:25:18 
 לדעתי אתה מביא כמה ציטוטים אבי גולדרייך 29/03/2004 09:28:40 
 אבי - נטרפה עליך דעתך? רמי נוי 29/03/2004 09:39:43 
 אם כך כל היהדות דת גזענית לא? אבי גולדרייך 29/03/2004 09:48:04 
 ובכל זאת העזת לנסות ולסכם עמיש 29/03/2004 09:55:19 
 יש כאן אבי גולדרייך 29/03/2004 10:07:15 
 התחלת לשקר מר גולדרייך עמיש 29/03/2004 10:19:00 
 אני מתנצל עמיש 29/03/2004 10:33:35 
 יש לך בעיה בהבנת הנקרא אבי גולדרייך 29/03/2004 10:33:49 
 ואם בהתנצלויות עסקינן אבי גולדרייך 29/03/2004 10:37:30 
 מר גולדרייך הנכבד, לא תעזורנה ההתפתלויות עמיש 29/03/2004 10:46:41 
 שוב אתה נגרר אבי גולדרייך 29/03/2004 11:21:42 
 בעברית אבי גולדרייך 29/03/2004 11:51:38 
 תרצנות דחוקה, עיול הפיל לא צלח לך אצלי. עמיש 29/03/2004 13:28:03 
 עמיש: לא יכולתי להתאפק "תרבותם" של אחרים? מוטקה צביאלי 30/03/2004 06:24:00 
 אני אומר שאי אפשר ואסור לנסות ולסכם עמיש 30/03/2004 09:05:35 
 עמיש: אנחנו גזע עליון..רציחות זה לא רציני מוטקה צביאלי 30/03/2004 20:13:52 
 האמת מוטקה עמיש 30/03/2004 20:32:42 
 כל היהדות דת גזענית? חלילה וחס!! רמי נוי 29/03/2004 14:51:16 
 האם הציטוטים הם נכונים ומדוייקים? אבנר אברהם 29/03/2004 20:16:47  
 הציטוטים הם מהאתר רמי נוי 29/03/2004 21:54:53 
 ובכלל, אם ששרת פעם את האינטרנציונאל אז בכלל אבי גולדרייך 29/03/2004 09:34:21 
 זה צריך להיות הומור כזה? רמי נוי 29/03/2004 09:41:16 
 אם כך אבי גולדרייך 29/03/2004 09:49:34 
 בבקשה, אתם יכולים לשיר עמיש 29/03/2004 09:51:30 
 ראית ראית ראית רמי? אבי גולדרייך 29/03/2004 09:54:15 
 אכן עמיש מסוכן לעתיד העולם רמי נוי 29/03/2004 14:43:15  
  עמיש 29/03/2004 14:45:25  
 אל תחייך מחריב עולמות שכמוך רמי נוי 29/03/2004 14:51:56  
 גם אתה לא קראת טוב את התרגום עמיש 29/03/2004 16:18:19 
 עמיש: צ"ל ---עולם ישן עד היסוד נחריבה ולא נחרימה! רפי אשכנזי 29/03/2004 19:01:46  
 גם אני חשבתי כך אבל זה התרגום הרשמי עמיש 29/03/2004 19:27:51 
 ההונגרית פירושו רמי נוי 29/03/2004 20:21:05 
 לא בדיוק עמיש 29/03/2004 21:32:12 
 עד כאן אני רואה שאתה מבסוט אניקה 29/03/2004 20:22:11  
 להחרים במילון אבן שושן= להשמיד מן היסוד אבי גולדרייך 29/03/2004 21:00:30  
 אבי:מן המקרא"והחרמת את עריהם" מוטקה צביאלי 30/03/2004 06:28:11 
 שאלות ותשובות של כבוד הרב ישיבת ערבים בארץ ישראל רמי נוי 29/03/2004 21:57:40 
 לרמי נוי: אתזה לומדים בשעור א' ב'קבלה' בכל מקום רפי אשכנזי 31/03/2004 21:03:27  
 הרב מסביר מה קורה לאחר המוות רמי נוי 29/03/2004 22:01:51 
 חלס רמי עמיש 29/03/2004 22:06:33 
 למה דווקא הרב? אבי גולדרייך 30/03/2004 09:54:12 
 אוסר על גויים בכלל וערבים בפרט לשבת בארץ ישראל רמי נוי 29/03/2004 22:05:31 
 לא תחונם הותיק והטוב.... עמיש 29/03/2004 22:07:46  
 מה כל כך מזעזע אותך רמי? אבי גולדרייך 30/03/2004 05:25:58 
 אבי - האם להבין מתגובתך זו שאתה מזדהה עם רפי גטניו 30/03/2004 08:34:37 
 לא בדיוק אבי גולדרייך 30/03/2004 09:30:27 
 להבהיר אבי גולדרייך 30/03/2004 09:47:28 
 אני אינני חול אשר על שפת הים עמיש 30/03/2004 12:54:41 
 so אבי גולדרייך 30/03/2004 14:00:24 
 havu erv kh? אבנר אברהם 31/03/2004 18:34:45  
 התכוונת "מישהו קרא לי?" אניקה 31/03/2004 20:07:14  
 בערך אבנר אברהם 31/03/2004 21:26:18  
 סליחה מר גולדרייך, אני אף לא העליתי בדעתי עמיש 30/03/2004 09:07:12 
 חבל אבי גולדרייך 30/03/2004 09:50:16 
 אבי, דבריך נשמעים כאילו אתה השונא דוד סיון 30/03/2004 12:16:14 
 הסר דאגה מלבך אבי גולדרייך 30/03/2004 12:33:26 
 אם באמת אין בך שנאה אל תכתוב ביטויי שנאה דוד סיון 31/03/2004 09:00:27  
 קן קלוקס קלאן בחסדי שמיא....להעמידו לדין ולמצות יורם המזרחי 30/03/2004 14:06:45 
 יורם: אמרת נכון מאד"הקונטקסט" חשוב מאד מוטקה צביאלי 30/03/2004 20:20:57 
 מוטקה ידידי רמי נוי 30/03/2004 21:55:24 
 רמי ידידי היקר: יש גם נושאים של "דרכי שלום" מוטקה צביאלי 31/03/2004 18:11:29 
 כהנא לא ירה ולא בכה אבי גולדרייך 31/03/2004 07:49:20 
 כהנא היה גזען מטורף, קיצוני ומסוכן רמי נוי 31/03/2004 09:48:52 
 הקבר כמקור לעבודת אלילים שמעון מנדס 31/03/2004 13:21:15 
 צריך לבחון כל דבר בתבונה ולא ברגשות עזים רמי.! אבי גולדרייך 31/03/2004 13:59:21 
 אבי : "ודבר בעיתו מה טוב" אבל נתפלל שנדע את הדבר מוטקה צביאלי 31/03/2004 18:14:36 
 בכל זאת שאלה והערה עמיש 01/04/2004 12:26:12 
 מעולם מעולם אבי גולדרייך 02/04/2004 05:50:11 
 אהה. אבי גולדרייך 02/04/2004 06:02:01 
 נחמד לראות איך אתה מתחיל לדייק כשלוחצים אותך קצת עמיש 02/04/2004 07:00:18 
 אמרתי כבר אבי גולדרייך 02/04/2004 07:30:25 
 שמיר - על כל מגרעותיו - הוא אדם מוסרי ןדמוקרט רמי נוי 02/04/2004 07:32:14 
 שמיר אבי גולדרייך 02/04/2004 07:37:16 
 ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באיולתו (משלי כו, יא) נסים ישעיהו 03/04/2004 21:30:38 
 נסים, אני מבין שאתה כועס אבל תגובתך לא עניינית דוד סיון 03/04/2004 22:32:45 
 מספר השגות אניקה 04/04/2004 00:23:07 
 הערות נסים ישעיהו 04/04/2004 23:02:38 
 הבהרות ושאלות נוספות אניקה 05/04/2004 05:58:53 
 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. או בין רצוי למצוי נסים ישעיהו 06/04/2004 23:57:07 
 איזו ארץ? אניקה 07/04/2004 01:57:25 
 "נבלים שלא ברשות התורה" אניקה 04/04/2004 18:24:50 
 אמרו חזל: אבי גולדרייך 05/04/2004 09:22:27 
 למזלי, אינני פועלת לפי "אהבות" של אחרים אניקה 05/04/2004 12:47:03 
מנדס האשה והפרח / ספר ראשון רפי גטניו 29/03/2004 03:30:18 
דפי נחיתה   /   בניית אתריםבניית אתרים   /   הקמת פורוםהקמת פורום