רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 29/03/2004 07:08:51
מאת רמי נוי
נושא הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה

הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה

רמי נוי


הרב יצחק גינצבורג, לשעבר הרב של קבר יוסף, הוא אולי הקיצוני ביותר בין רבני ישראל. אדם שלא היסס להלל ולשבח את הרוצח ברוך גולדשטיין, אדם המטיף בגלוי לסירוב פקודה ולהשלטת ההלכה על מדינת ישראל. זהו איננו מאמר מסודר אלא קובץ של ציטוטים. תחילה ציטוטים מן העיתונות אודות האדם הזה, ואחר כך ציטוטים, מחרידים בעיני, מדבריו ומדברי תלמידיו.

ציטוטים מן העיתונות

אוקטובר 2002: בספרו "צו השעה - טיפול שורש" מאשים רב, יצחק גינזבורג, את השמאל באחריות לרצח עשרות יהודים, קורא להטלת חרם כלכלי על ערבים, ומשבח את הטבח שערך ברוך גולדשטיין במערת המכפלה. המו"ל של הספר -"גל-עיני" מתוקצב על ידי משרד הדתות. אתה ואני וכולנו, העובדים ומשלמי המסים למדינה, תומכים בפרסומו ובהפצתו של ספר תועבה! (7 ימים, ידיעות אחרונות) 21.6.2001, 27.6.2001: היועץ המשפטי לממשלה הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב גינזברג, מי שהיה ראש ישיבת קבר יוסף, בחשד שפרסם דברי הסתה לגזענות והמרדה בראיון שנתן לעיתונות וגם כתב בספרו "ברוך הגבר", בזכות הרוצח גולדשטיין ממערת המכפלה. "בין השאר אמר גינזבורג בראיונות: אפשר ללמד זכות על ברוך גולדשטיין. הוא היה שפוי במאת האחוזים. כל כך שפוי שהיה מסוגל להתגבר על הפחד מהערבים ולפעול למען עם ישראל במסירות נפש. יש בכך רובד של קידוש השם". אבל - 12.7 (ה): הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה של הרב יצחק גינזבורג, שנחשד בביצוע עבירת המרדה. עם זאת הוחלט להמשיך בחקירתו של גינזבורג בחשד לעבירות של פרסום הסתה וגזענות. (מ), (IOL) 2003 4.7 (ה): הרב יצחק גינזבורג יועמד לדין באשמת הסתה לגזענות. גינזבורג נחשב לאחד הרבנים המובילים בקרב ציבור החוזרים בתשובה בישראל. בעבר שיבח את הרוצח ברוך גולדשטיין, וקרא לסירוב פקודה במקרה של פינוי יישוב בשטחים. 27.11.98: כתבה מאת אבירמה גולן ב"מוסף הארץ": "תורו של הרב גינזבורג": ראש ישיבת קבר יוסף מספק סחורה חמה: קצת מיסטיקה, שיחות על נפש האדם והיגיון גזעני מובהק. רדיקליזם זה חוצה את כל הקווים של המחנות הדתיים ויוצר קהילה חדשה וסכנה מתעצמת. מומלץ לקרוא 16.10.98: שני עורכי דין מירושלים עתרו אתמול לבג"צ לחייב את הממשל להעמיד לדין את הרב יצחק גינזבורג, מחבר הספר "ברוך הגבר" על הסתה לגזענות ("הארץ", "ידיעות אחרונות"). 2002 19.2 (ה): משרד הדתות תיקצב עמותה שפרסמה כתבים גזעניים. העמותה "גל עיני", שמפרסמת את כתביו והקלטותיו של הרב גינזבורג, מחבר הספר "ברוך הגבר", קיבלה בשנת 2001 סך 141,454 שקלים ממשרד הדתות.

ציטוטים מאתר תלמידי הרב

הטפה לגירוש הערבים ולכך שארץ ישראל היא רק ליהודים שומרי מצוות

"מכאן אנו באים להתבוננות עמוקה ויסודית יותר, להתבוננות מצדנו מדוע אסור לנו כרגע להשלים עם קיומם של הערבים. הערבים, גם בלי קשר למשטמתם ורצחנותם, חיים כאן כאומה נפרדת, והנכונות לאפשר לאומות שונות לחיות בארץ ישראל זו לצד זו פירושה התייחסות לארץ ישראל כארץ ניטרלית, כפיסת אדמה האדישה למה שקורה עליה. אבל ארץ ישראל היא באמת ארץ של יעוד, ארצם של ישראל, הארץ שראויים לשבת בה אלו שבחרו להיות עם ה' ולקיים בה את תורתו."

התנגדות לתהליך השלום

"עם ישראל, בעצם מהותו, שוחר שלום. אך תהליך השלום של היום, בו "המטרה מקדשת את האמצעים", הוא תהליך שלום שגוי - ניסיון להגיע לשלמות האוטופית תוך התעלמות מן המציאות הממשית - "והיא לא תצלח". השלום האמיתי יבוא רק כאשר נחזיק במעוזה של תורה, אזי נדע איך לנתב את התהליך ואיך להמתיק בליבם של העמים את שורש עוינותם לעם ישראל - "ובא לציון גואל."

מעשים ראויים לחיילי צה"ל

להישמע אך ורק לרבם, והעיקר: ראוי שחיל חרדי יקבל פקודות ממפקד חרדי המבין לרוחו והנוהג בחייו, בכל עניין ועניין על פי ההלכה. חז"ל אמרו: "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין?!" על החיל לדעת שהסמכות העליונה שלו היא דבר ה' בתורה. בנוגע לכל עניין מהותי בצבא, המפקד האמיתי של החיל החרדי הוא רבו בתורה. מתי צריך לירות כדי להגן על החיים? האם מותר לפגוע ברכוש האויב כדי לפזר מהומה? האם מותר להשתתף בפינוי ישוב יהודי בארץ ישראל? האם מותר להראות פנים קשות כלפי יהודים ואילו פנים רכות כלפי אויבים? כל השאלות האלו - ושאלות רבות אחרות - הן "שאלות רב"....

הסתה לסירוב פקודה ואיום מפורש על מי שימלא פקודות לפנות מאחזים

"ב. כל הבא לעקור יהודים מחבלי ארצם מפקיע בכך את זכותו לדבר בשם עם ישראל. הריהו פוגע בעם היהודי לדורותיו, ובפרט במצב הנוכחי, כשפעולות אלו מסכנות בעליל את חייהם של יהודים רבים. בשם יושבי הגבעות בישובי יהודה שומרון וחבל-עזה, פונים אנו בראשונה לאחינו בני ישראל - כל יהודי באשר הוא, אזרח חיל או שוטר - לא לשתף פעולה עם מעשים הפוגעים בעם היהודי. ג. באותה מדה, אנו פונים לגוים המשרתים (שלא כהלכה) במערכות הציבוריות במדינת ישראל, לבל ישלו את עצמם שינוקו מן הדין אם ישתתפו בפעולות נגד העם היהודי. כבר הבטיח בורא העולם - על ידי נביאיו - כי באחרית הימים יבוא לשפוט את כל הגוים. חסידי אומות העולם - המיטיבים עם ישראל - יזכו לטוב העולם הבא; רשעי אומות העולם - הפועלים נגד העם היהודי - ידונו לאבדון. ומסיימים בטוב: השומע לדברינו תבוא עליו ברכת ה'."

פסק דין הכופר בסמכות הממשלה לשאת ולתת על שלום, הכולל איומים מוסווים

"א. כל הסכם שנעשה על ידי נציגי עם ישראל בניגוד לתורת ישראל אין בו שום תוקף, ואין שום מחויבות לקיימו. ב. אין שום סמכות לאיזה גוף שיהיה לשאת ולתת עם גוים בעניין בעלות על שטחי ארץ ישראל. דבר פשוט וידוע הוא לכל באי עולם שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי אלוקי ישראל לנחלת עולם, כמתועד בתורה (ורק "מפני חטאינו גלינו מארצנו"). כל הסכם של מסירת שטחי ארץ ישראל לידי גוים בטל ומבוטל מעיקרא, לא שרירא ולא קיימא. ג. בנוסף להנ"ל, עצם הדיבור אודות מסירת שטחי ארץ ישראל לידי גוים - ואין צריך לומר מעשה בפועל רחמנא ליצלן - מסכן את חיי ישראל סכנה של ממש, ועל כן כל סיוע ונתינת יד לתהליך מסירה זו יש בו משום סיוע לשפיכות דם ישראל, ה' ישמרנו. ד. על תורתנו הקדושה, תורת חסד, נאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". כל העובר על דרך התורה פוגע בשלום המיוחל על ידי כל האנושות כולה. הפגיעה בארץ ישראל מהווה עול לא רק כלפי עם ישראל אלא גם כלפי אומות העולם. היא פגיעה בטובתם ובשלומם האמיתי של כל העמים. ועל כן, כל המנמק את המשא ומתן עם גוים על שטחי ארץ ישראל בסברה השגויה של "שטחים תמורת שלום" משקר ומרמה את הבריות, ואף עובר על מצות התורה: "לפני עיוור לא תיתן מכשול".

דוגל במדינת הלכה

"נאמר את זה אחרת: חייבים להכריז מלחמה נגד הקיים. מלחמה בדרכי נעם. כל הזמן להתחשב בדעת הקהל זה לומר את הדברים ללא תוקף. צריך להכריז מלחמה נגד הממסד הקיים באופן ברור. צריכים לומר דברים תקיפים, אך ללא תוקפנות. לומר שכולם יודעים שיש בעיה חמורה, והפתרון שלה זה מדינת הלכה. זה טוב לכולם, לכל היהודים ואפילו לערבים - זה הכי טוב לכולם, ובלי זה זה רע לכולם."

אנטי דמוקרטי

"השתמשתי קודם בביטוי להכריז מלחמה - אם לא מדברים במוצהר על מהפכה, אז לא אמרנו כלום. אז אתה הולך עם הקיים, והקיים לא יתקן את עצמו מיניה וביה. חייבים לדבר על מהפכה. הכל בדרכי נעם, על פי החוק - אתה לא הולך נגד החוק, אבל אתה הולך על מהפכה. אם אין מהפכה שעוסקת בכל שלש השלמויות - שלמות העם, שלמות התורה ושלמות הארץ - לא עשינו כלום."

גזען על פי התורה

"בכלל, היום כבר מתביישים לומר שעם ישראל הוא "אור לגוים", מפחדים לומר שפרופסור ערבי פחות חכם מיהודי - זה נתפס כגזענות - ובכך רוצים לטשטש את מה שהיה פשוט גם אצל כל הגוים, שהיהודים הם אלו שנתנו מוסר ושכל לכל העמים."

נגד מערכת המשפט ובעד השלטת חוקי התורה

"יש מי שמקים מפלגה כדי לתפוס את השלטון, והמשחק מתנהל במגרש שמקובל על כל המתמודדים. אנחנו נגד בית המשפט, נגד החוק - איננו אומרים לעבור על שום חוק, אך אנו רוצים להפוך את החוקה בארץ, לעבור לחוק על פי תורה. אתה צריך לומר שאתה רוצה מהפכה כי אתה לא מאמין בצדק של חוקת המדינה, כי אתה מאמין שבית המשפט הוא שרש כל הצרות. בית המשפט שולט כאן בכפה."

דוגל במהפכה שתחסל את המשטר הקיים

"ולסיכום: הדרך היחידה לשנות את המצב היא להצהיר בגלוי כי אנו מחפשים מהפכה - אין אנו מעונינים לפתור בעיה מקומית, אלא להחליף את כל דפוסי המשטר בישראל. עלינו לומר בפרוש כי רק דרכי החיים שמתווה התורה למדינה - מתוך דגש על ההמתקה והרגישות שמוסיפה פנימיות התורה להלכה ה'נוקשה' - יכולות להביא פתרון כולל לבעיה. רק כך יהיה טוב ליהודים, לכל היהודים - כולל אלו שאינם מגדירים את עצמם דתיים - ואפילו טוב יותר לערבים."
   
מפת העץ
הכל פוליטיקה שמעון מנדס  
הרב יצחק גינצבורג-נבל ברשות התורה רמי נוי  
 אז מה אתה מציע? אבי גולדרייך   
 אינני מציע כלום וגם לא הייתי כותב את המאמר רמי נוי  
 לדעתי אתה מביא כמה ציטוטים אבי גולדרייך  
 אבי - נטרפה עליך דעתך? רמי נוי  
 אם כך כל היהדות דת גזענית לא? אבי גולדרייך  
 ובכל זאת העזת לנסות ולסכם עמיש  
 יש כאן אבי גולדרייך  
 התחלת לשקר מר גולדרייך עמיש  
 אני מתנצל עמיש  
 יש לך בעיה בהבנת הנקרא אבי גולדרייך  
 ואם בהתנצלויות עסקינן אבי גולדרייך  
 מר גולדרייך הנכבד, לא תעזורנה ההתפתלויות עמיש  
 שוב אתה נגרר אבי גולדרייך  
 בעברית אבי גולדרייך  
 תרצנות דחוקה, עיול הפיל לא צלח לך אצלי. עמיש  
 עמיש: לא יכולתי להתאפק "תרבותם" של אחרים? מוטקה צביאלי  
 אני אומר שאי אפשר ואסור לנסות ולסכם עמיש  
 עמיש: אנחנו גזע עליון..רציחות זה לא רציני מוטקה צביאלי  
 האמת מוטקה עמיש  
 כל היהדות דת גזענית? חלילה וחס!! רמי נוי  
 האם הציטוטים הם נכונים ומדוייקים? אבנר אברהם   
 הציטוטים הם מהאתר רמי נוי  
 ובכלל, אם ששרת פעם את האינטרנציונאל אז בכלל אבי גולדרייך  
 זה צריך להיות הומור כזה? רמי נוי  
 אם כך אבי גולדרייך  
 בבקשה, אתם יכולים לשיר עמיש  
 ראית ראית ראית רמי? אבי גולדרייך  
 אכן עמיש מסוכן לעתיד העולם רמי נוי   
  עמיש   
 אל תחייך מחריב עולמות שכמוך רמי נוי   
 גם אתה לא קראת טוב את התרגום עמיש  
 עמיש: צ"ל ---עולם ישן עד היסוד נחריבה ולא נחרימה! רפי אשכנזי   
 גם אני חשבתי כך אבל זה התרגום הרשמי עמיש  
 ההונגרית פירושו רמי נוי  
 לא בדיוק עמיש  
 עד כאן אני רואה שאתה מבסוט אניקה   
 להחרים במילון אבן שושן= להשמיד מן היסוד אבי גולדרייך   
 אבי:מן המקרא"והחרמת את עריהם" מוטקה צביאלי  
 שאלות ותשובות של כבוד הרב ישיבת ערבים בארץ ישראל רמי נוי  
 לרמי נוי: אתזה לומדים בשעור א' ב'קבלה' בכל מקום רפי אשכנזי   
 הרב מסביר מה קורה לאחר המוות רמי נוי  
 חלס רמי עמיש  
 למה דווקא הרב? אבי גולדרייך  
 אוסר על גויים בכלל וערבים בפרט לשבת בארץ ישראל רמי נוי  
 לא תחונם הותיק והטוב.... עמיש   
 מה כל כך מזעזע אותך רמי? אבי גולדרייך  
 אבי - האם להבין מתגובתך זו שאתה מזדהה עם רפי גטניו  
 לא בדיוק אבי גולדרייך  
 להבהיר אבי גולדרייך  
 אני אינני חול אשר על שפת הים עמיש  
 so אבי גולדרייך  
 havu erv kh? אבנר אברהם   
 התכוונת "מישהו קרא לי?" אניקה   
 בערך אבנר אברהם   
 סליחה מר גולדרייך, אני אף לא העליתי בדעתי עמיש  
 חבל אבי גולדרייך  
 אבי, דבריך נשמעים כאילו אתה השונא דוד סיון  
 הסר דאגה מלבך אבי גולדרייך  
 אם באמת אין בך שנאה אל תכתוב ביטויי שנאה דוד סיון   
 קן קלוקס קלאן בחסדי שמיא....להעמידו לדין ולמצות יורם המזרחי  
 יורם: אמרת נכון מאד"הקונטקסט" חשוב מאד מוטקה צביאלי  
 מוטקה ידידי רמי נוי  
 רמי ידידי היקר: יש גם נושאים של "דרכי שלום" מוטקה צביאלי  
 כהנא לא ירה ולא בכה אבי גולדרייך  
 כהנא היה גזען מטורף, קיצוני ומסוכן רמי נוי  
 הקבר כמקור לעבודת אלילים שמעון מנדס  
 צריך לבחון כל דבר בתבונה ולא ברגשות עזים רמי.! אבי גולדרייך  
 אבי : "ודבר בעיתו מה טוב" אבל נתפלל שנדע את הדבר מוטקה צביאלי  
 בכל זאת שאלה והערה עמיש  
 מעולם מעולם אבי גולדרייך  
 אהה. אבי גולדרייך  
 נחמד לראות איך אתה מתחיל לדייק כשלוחצים אותך קצת עמיש  
 אמרתי כבר אבי גולדרייך  
 שמיר - על כל מגרעותיו - הוא אדם מוסרי ןדמוקרט רמי נוי  
 שמיר אבי גולדרייך  
 ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באיולתו (משלי כו, יא) נסים ישעיהו  
 נסים, אני מבין שאתה כועס אבל תגובתך לא עניינית דוד סיון  
 מספר השגות אניקה  
 הערות נסים ישעיהו  
 הבהרות ושאלות נוספות אניקה  
 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. או בין רצוי למצוי נסים ישעיהו  
 איזו ארץ? אניקה  
 "נבלים שלא ברשות התורה" אניקה  
 אמרו חזל: אבי גולדרייך  
 למזלי, אינני פועלת לפי "אהבות" של אחרים אניקה  
מנדס האשה והפרח / ספר ראשון רפי גטניו  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום