רדיו יוּבל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יוּבל

תאריך 29/06/2003 19:00:51
מאת מוטקה צביאלי
נושא אלי: קראתי גם קראתי אבל מה נעשה ודעת תורה אינה כך

נאמר בפסוק:"כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה" . ואמרו חז"ל מ נ ו ח ה זה משכן שילה ואל ה נ ח ל ה זה ירושלים שהוא "בית עולמים". אומרות המשניות במסכת זבחים כדלהלן: פרק י"ד משנה ד: עד שלא הוקם המשכן (במדבר) היו הבמות מותרות,ועבודה בבכורות,משהוקם המשכן,נאסרו הבמות,ועבודה בכהנים,קדשי קדשים (סוג קדושה גבוהה של קרבן) נאכלים לפנים מן הקלעים,קדשים קלים (סוג קדושה במדרגה נמוכה יותר )בכל מחנה ישראל. משנה ה': באו לגלגל הותרו הבמות וכו'. (עיי"ש) משנה ו' באו לשילה נאסרו הבמות -לא היה שם תקרה,אלא בית של אבנים מלמטן,ויריעות מלמעלן, והיא היתה "מנוחה" (עליה מדבר הפסוק הנ"ל).וכו' משנה ז' באו לנוב ולגבעון הותרו הבמות . קדשי קדשים נאכלים וכו'.. משנה ח': באו לירושלים נאסרו הבמות ,ולא היה להם עוד היתר והיא היתה "נחלה" (אותה מזכיר הפסוק דלעיל) קדשי קדשים נאכלין וכו'. ממשיך הרמב"ם בחיבורו "משנה תורה" ("היד החזקה") בספרו השמיני המתחיל ב"הלכות בית הבחירה" פרק ראשון הלכה א': "מצות עשה לעשות בית לד' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות. וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר"ועשו לי מקדש". וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו. והיה לפי שעה שנאמר:"כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה וכו'". הלכה ב: כיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו (כבוש וחלוקה ע"י יהושע בן-נון) ומשם באו לשילה ובנו שם בית אבנים ופרשו יריעות המשכן (של משה) עליו ולא היתה שם תקרה.ושס"ט (369) שנה עמד משכן שילה וכשמת עלי (הכהן,רבו של שמואל הנביא) חרב,ובאו לנוב ובנו שם מקדש ומגבעון באו לבית עולמים. וימי נוב וגבעון שבע וחמישים(57)שנה. הלכה ג: כיון שנבנה המקדש בירושלים ,נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן בית לד' להקריב בהן קרבן. ואין שם בית לדורי דורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה נאמר," ויאמר דוד זה הוא בית ד' האלוקים וזה מזבח לעולה לישראל. ואומר (ויש עוד פסוק) זאת מנוחתי עדי עד". עכ"ל הרמב"ם ז"ל. נמצאנו למדים שהמרכז הרוחני של עם ישראל אמנם עבר תהפוכות אבל כל "תחנותיו" היו מעוגנות בצווי האל. הערבים יודעים את זה,למה שאנחנו לא נדע? שאלה טובה. למה שיהודי יהיה מנוע מלהכנס ולהתפלל? למה ,אם כבר מדברים על חלוקה, שלא "יהיה זה בית תפילה לכל העמים"? מי שם את הוואקף למושל ולאדון על הר הבית? אלי ידידי, הרי אתה ,בהגיון רב מגדיר את הנושא כעניין פראקטי, משנתך אומרת ,אם לא כאן ,אז מקום אחר. ואם לא מקום אחר אז עוד מקום ואז א נ ח נ ו נחליט מה קדוש ,למי קדוש ,איך קדוש,מתי קדוש, וקרא זה אל זה ואמר קדוש,קדוש קדוש. לא כן הדבר. מסורת של 3300 לא עושים "אם לא כאן אז שם ואם לא שם אז מקום אחר". זה ליבה של האומה, ולא ענין פנאטי. זה מרכז האומה ולא ענין גאומטרי שניתן לשינוי. יבואו בהמוניהם, יכרעו לאללה ואנחנו בשם ה' נזכיר. עם על פשרות אנחנו מדברים, איפה הפשרה? האם הר הכרמל הוא פשרה? או אולי התבור? או אולי ג'בל מוסה שאת מקומו לא נדע בבירור אלא מפי השמועה? אולי ג'אבל הלאל? הגע בעצמך.. עוד נדבר ידידי.
   
מפת העץ
הפוגה ראשונה אביאסף סגל  
בימי יהואש ועוזיהו אלי אשד  
 יש גם שיר של הדודאים "וייבן עוזיהו מגדלים בירושלים שני אלוש   
 אלי אשד: חן חן, מה שחבל הוא שהממשל מעלים עין מוטקה צביאלי  
 דעתי לגבי הר הבית אינה כמו שלך אלי אשד  
 אלי: בתיאוריה אתה צודק אבל מעשית? מוטקה צביאלי  
 אם קראת את המאמר היטב אלי אשד  
 אלי: קראתי גם קראתי אבל מה נעשה ודעת תורה אינה כך מוטקה צביאלי  
 בעיקרון מה שאתה אומר נכון אלי אשד  
 אלי ידידי: והחשמונאים מה היו? בריונים או כופרים? מוטקה צביאלי  
 לאשד: כאחד שגדל על 'קריץ', נהניתי ממה שכתבת. רפי אשכנזי   
 כדאי להזכיר כאן ספר נוסף של קריץ אלי אשד  
תיאוריית הכאוס שני אלוש  
הקמת פורום דפי נחיתה   /   הקמת פורום הקמת פורום