"אין לפרסם בפורום מידע או פרטים שאינם חוקיים, העלולים לפגוע בזולת, בעלי אופי מעליב, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות, מעודד ביצוע עבירה פלילית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות, חסוי, לא ראוי וכזה שעלול להוות בסיס לתביעה משפטית, או מידע המהווה הפרה של כל דין."

לדיווח על הודעה פוגענית, הודעה שיש לעדכן/למחוק, אנא שלחו הודעה ל antr100@gmail.com

קבוצת הדיון של אנתרופוסופיה בישראל

תאריך 05/06/2018 12:25:45
מאת מיכל-עמותה
נושא משרות בגני העמותה לקידום החינוך-רמת גן

לעמותה לקידום החינוך ברמת גן דרושות/שים גננות/נים מובילות/לים.
דרישות: לימודי וולדורף מלאים.
קורות חיים יש לשלוח ל: amuta1@netvision.net.il
   
מפת העץ
דרושה גנתת מובילה ואנשי צוות נוספים בגן הבוסתן ביפו גן הבוסתן ביפו 05/06/2018 15:53:45 
משרות בגני העמותה לקידום החינוך-רמת גן מיכל-עמותה 05/06/2018 12:25:45  אתה כאן
לימוד ברוח האנתרופוסופיה -מאת גאורג קוהלווינד הוצאת בדולח 04/06/2018 13:00:59