https://www.makorrishon.co.il/education/172801/

"מטרות החינוך מול עיניי זה הביטחון המשולש, וזה מעצב סדר יום שונה מאוד לעומת החינוך כפי שהוא כיום. הדבר הכי משמעותי הוא לא ההישגים והציונים, אלא המפגש בין מורה לתלמיד. בעיניי ההגדרה הכי טובה לחינוך זה מפגש בין ילד למבוגר משמעותי, ואם בית ספר הוא מקום שבו מתרחש מפגש בין ילד למבוגר משמעותי, נסדר את בית הספר סביב זה".
משה (קינלי) טור–פז