קול קורא


לכל מי שמעוניין/נת לחשוב מחדש את
הקשר החי וההוליסטי שבין כלכלה לחינוך


מטעם
הצוות הכלכלי של הפורום הארציהמושג "כלכלה" הינו מושג הוליסטי רחב יריעה הטומן בחובו שאלות
מוסריות, ערכיות ורוחניות במגוון נושאים של: חברה, סביבה, קיימות, משאבים, וכסף.


חשיבהגלובאלית וביטוייהבפעילות לוקאליתכלכלית- משקפתהלכה למעשהאת הערכים שאנו פועלים על
פיהם
.


אנו מזמינים אתכם לחשוב מחדש את הקשר בין חינוך וכלכלה בכלל ובחינוך ולדורף
בפרט
. היכולת לחולל שינוי מהותי, רחב היקף ומהיר
יחסית עוברת דרך הבנייה מחדש של הספירה הכלכלית
. הספירה של אחווה ואמפתיה
לאדם
, לקהילה ולסביבה.


בימים אלו מתפרסם דוח דרמטי של האו"ם שעיקרו: האנושות מסכנת את המשך
החיים על כדור הארץ. (מתוך ה"ארץ" 6.5.19).


"בני האדם מכלים את משאבי כדור הארץ באופן שמעמיד בסכנת הכחדה מיליון
מיני צמחים ובעלי חיים מתוך שמונה מיליון המינים המוכרים למדע. כך, הם מאיימים
באופן חמור וישיר על מערכות אקולוגיות שבהן תלויים בני אדם בכל רחבי תבל לקיומם...".


מעטים מאיתנו, המבוגרים חשים זאת דרך ניצניה של נפש התודעה, אך לא מעט ילדים
חשים את המהות המקיימת כחוויה נפשית-קיומית שמיטיבה
לבטא הנערה גרטה תונברגמשבדיה.


קול קורא זה יוצא מטעם הצוות
הכלכלי של הפורום הארצי, אחת מקבוצות העבודה והמחקר של הפורום
. מטרתה לבחון ולחשוב מחדש חשיבה
מקיימת, חשיבה חיה הבוחנת את הקשר שבין כלכלה במובנה הרחב לחינוך בכלל וחינוך
ולדורף בפרט.מטרתו לאתר אנשים מתוך קהילת הולדורף
: מחנכים ,הורים וחברי עמותות שהנושא קרוב ללבם וברצונם לקחת חלק בעיצוב ומחקר בתחום זה.,מאחר שזה תחום רחב אשר פוגש
את כולנו במישור הרגשי
,הקיומי והרוחני.


מכתב זה הינו פנייה ראשונה
לאיתור אנשים בעלי עניין ואו ידע המעוניינים לעסוק בנושא בשנה הקרובה
. כל מי שמעונין/ת מתבקש למלא את הטופס האלקטרוני
המצורף
בקישור הבא.


בברכה


הצוות הכלכלי


הפורום הארצי של חינוך ולדורף