אלא חייבים ליצור "קונצנסוס" הרתעתי.

היה פעם מי שאמר :או"ם שמום".. ותשקוט הארץ קצת....

קצרה היריעה מהשתרע והמצע מהכיל אבל "לא חכמו יבינו זאת ישכילו לאחריתם כי דור אובד עצות המה ואין בהם תבונה"

השאננות והזלזול באויב היא שהביאתנו עד הלום.

צדק בר-ניר באמרו שלא הבנו את הפן המעשי של הערביים. (ע"ע כניעת חברון בתשכ"ז- הם תארו להם בטח כנקמה--ולא נורתה ירייה אחת בשחרורו העיר)

עוד נדבר.