הן האסירים והן משפחותיהם מגבים באופן חד משמעי את עמדת החמאס במומ לחילופי שבויים.