חיילים שהיו שבויים בידי מדינות ריבוניות, יחד עם כל הקושי שהיה, הייתה אחריות של המדינה השובה כלפיהבם וכלפי מדינת ישראל. נדמה לי ותקן אותי אם אני טועה, כל שבויי המלמות עם מדינות חזרו הבייתה.

 

גלעד שליט לשיטתך צפוי לגורלו של רון ארד.

 

אני רק מצפה מכל מי שלא מוכן לשלם "מחיר" כזה או אחר במחבלים, שיאמר זאת בקול צלול, ולא יתחמק. שיגיד שהוא מוכן להפקיר את גלעד שליט ורק לא לשחרר מחבלים. אני סבור אחרת וצריך להעמיד את זה למבחן ציבורי.

 

זה נכו ןשתפקידו של חייל להגן על המדינה, ולעיתים הוא נדרש לשלם את המחיר היקר מכל לצורך העניין. לדעתי זה צריך להיות דו-צדדי, כל עוד החייל בחיים ויש סיכוי להצילו, יש לעשות הכל ואני מתכוון ממש להכל כדי להציל אותו. ברגע שמתחילים לחשב מחירים ועלות מול תועלת, אל תתפלא אם גם הצעירים יעשו את החשבון הזה. המדרון הזה של "מחירים" הוא מדרון חלקלק. היום תחליט ש- 450 מחבלים זה מחיר יקר מדי, ומחר תחליט שממון רב שניתן לעשות בו דבריעם אחרים זה מחיר יקר מדי. אין לזה סוף.

 

לכן המשוואה היחידה המקובלת בעיני היא מול נכונות טוטלית של החייל, צריכה להיות נכונות טוטלית של המדינה.