כמו שכתבתי, יתכן וזו השיטה, מושכים זמן עד שלא יהיה את מי להחליף. אז שיהיו מספיק הגונים גם להודיע על כך ולהתמודד עם כך צבורית.