הצדק עם הכותב הנכבד.

המערכה האחרונה בין השופט ברק לשר המישפטים פרידמן איננה צחה כמו שמתארים אותה הניצים. תחת כתבות ענק בעיתונים נותרנו המומים מעומק המשטמה בין שני הצדדים הנראים "כה תרבותיים".

ברק בשבתו במרום כס השופט העליון לקח לעצמו את שילטון החוק לידיים מבלי שהוסמך לכך.

רק פוליטיקאים חלשים רפויים  וחסרי אופי כמו מנהיגינו היושבים בכנסות האחרונות, יכלו להסכים למצב הזה בו "הכל שפיט".

על המחוקקים היה מוטל מזמן החוב להעיר את ברק ממרום שבתו ולשימו במקום הראוי כשופט ולא כמנהיג פוליטי.

אדם מהחוץ שהיה נקרה למאבק בין השניים היה שואל "מה הם גנבו" שכה איכפת להם לריב ביניהם.

השופט ברק הפר את הקוד של שלטון החוק הבנוי  על

  "השילוש הקדוש"המפריד בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ולרשות השופטת.

יפה עושה השר פרידמן מה שלא עשו קודמיו בפחדם ממשטרת המחשבות המהלכת בין עיתון הארץ לתחנת הרדיו הצבאית ולקח אחריות גדולה בהחזרת שילטון החוק לשולט האמיתי קרי הכנסת.