הבהרת (לי) כמה נקודות, או סעיפים.

 

---

 

.r.y