על כך שביקש למנות שופטים האוחזים בדעתו- טבעי, מובן ואנושי.