לירדנים אין גישה ישירה לכנרת ולכן אינם יכולים לשאוב ללא

מעורבות של ישראל.