לפני כשנה פרסמה העתונאית נעמי לוויצקי ספר שנקרא "העליונים". שם היא מספרת על כל הקורות באצטלא הגבוהה ביותר של מערכת המשפט. שם תמצא את כל הרכילויות, חבר מביא חבר, תן לי ואתן לך וכו´. כך שכל הפרטים הפיקנטיים הללו כבר את  אור השמש.

 

אבל בעקרון התייחסותך לנושא היא נכונה. ברק נהל את המערכת בשטה המקראית "הלנו אתה אם לצרינו?" וזה חבל מאד.