אם לא ציינתי את אפשרות הבחירה העומדת לו לאדם חבחור בין הטוב

והרע, זה כשלון שלי.

 

לגבי חומרת העונש  -  שינסו ויווכחו. הנסיון של ראש עיריית ניו יורק, רודי

ג´וליאני, הוכיח את ההיפך. אף אחד לא אוהב להענש.