רס"ר שנעשה   שר-בטחון  .....


או  בוגר הגימנסיה העברית בלובלין שנעשה   שר האוצר  .......

 

 

ועוד כוכבים  סוריא