אין הבעה טובה מזו לרחשי לבי ולדעותיהם של רבים ממכריי. תבורך.

עמיר פרץ זכה בקולות הבוחרים בזכות עמדותיו החברתיות. בתוהו ובוהו הכלכלי-חברתי כולם ציפו למושיע בדמותו. מסתבר, שכמו שקרה לרבים אחרים, הכסא הפך למטרה המקדשת את כל האמצעים. או אולי יש כאן טקטיקה נסתרת: "בתבונתו כי רבה" פרץ חושב שהוא יכול להשפיע חברתית מתוך כסא שר הבטחון...