נכון שהאידיאולוגיה לא משחקת תפקיד מהותי בדרכן של מפלגות.

אבל עלינו לזכור שאת התדמית של המנהיגים של "אז" קיבלנו דרך תקשורת פוליטית ברובה. יתכן שאם היתה לנו תקשורת בדומה להיום היינו מדברים אחרת על יערי, חזן, ב"ג, אשכול וכל האחרים.

 

יתכן שאשכול באמת חשש מגודל האחריות אבל יתכן שזה היה בסך

הכל תרגיל להשיג עוד סמכות וכוח.