בסיור שערכתי שם בשבוע שעבר הוזכר עניין קרבנות אדם ונרמז שנמצאו שרידי עצמות של ילדים ממזרח לתיאטרון. יתכן שזו גרסה מקומית לפולחן הקיסר.