ובינתיים:
1 - מוט או יתד
5 - מפסלת
13 - אליא[אם זה נכון, אני בהלם]
26 - קרפיף [אם כי בספרות העברית נתייחדה מילה זו לחצרות/חלקים בנמל]