1. ורדי כהנא במוזיאון רמת גן.

2. ורדי כהנא כצלמת עיתונות : הצילום האחרון של אמיל גרינצוויג בהפגנה ההיא שבה נרצח.

3. חיפשתי אבל אין ברשת, מפאת צנעת הפרט : הצילומים הקשים למראה של גילי פתיר הגוססת. הקטלוג אצלי בבית למי שמתעניין.