אם אינני טועה 6 זה שיר של פושקין. אינני מכיר את התרגום הזה.
מותו של פושקין בדו קרב.