קשיש דל רוח שלא הספיק להגיע בזמן אל תשובתך הנכונה כל כך? המוצדקת מכל התשובות?
אנא בטובך נקדי את עצמך בנקודה נוספת