השחרור - והכוונה בשאלה היא מהו מקור הדימוי הספרותי בתחילת השיר