התפטר בשל התאבדות אשתו הראשונה, סילביה פלאת' או השנייה, אסיה?