באה הנה פוחח"ת
וקרעה לנו את התחת

כאן זלו פורום של גאונים %-)