שר שלמה ארצי 1970?

"פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם,ומתחיל ללכת"הציטוט כאן הוא מהשיר יצחק