השיר הוא שיר על דוד ובנו אבשלום.
רבים חושבים (וטועים) שהשיר הוא על ליאור בנו של נתן יונתן שנפל במלחמת יום הכיפורים