ואם שתיכן אומרות שזה על יונה וולך - הנה למדתי משהו