מה זה בירן או וירצברג אינני יודע - תסבירי?
גם לא ידוע לי שהשיר נכתב על יונה וולך , אבל זה מאד הגיוני
לא ענית עם איזה אמן הוא מופיע
2 נקודות בינתיים