השעה שההודעה נכתבה אתמול בטריוויה.... זה קרוב ביותר.