13. חיים גורי. על שיירת הל" ה. ראובן מס היה אביו של
9/6/2004 14:34
shlomzion

-----------------------
דני מס, מפקד הפעולה. מס סניור היה מול ידוע
----------------------------------------------