5. שיר של אלעזר גרנות - אם אינני טועה הוא גרם
9/6/2004 20:36
שלומציון

-----------------------
למותה של אשתו בשוגג או שהיה זה באיזה שהוא פיגוע - בחולופן - טרגדיה משפחתית. ועל כך השיר
----------------------------------------------