16. לזכרו של רועי רוטנברג שנרצח ב"שדות פלשת"
9/6/2004 19:57
שלומציון

-----------------------
בשדות קיבוץ נחל עוז

והנאום המפורסם הוא של משה דיין:
בישראל שבעת הקרבות והמלחמות, הושמעו ומושמעים נאומי הספד רבים, אולם דומה, כי עד היום זכור נאומו הבלתי נשכח של הרמטכ"ל דאז, משה דיין, שנישא בשנת ‎1956 על קברו של רועי רוטנברג בנחל עוז. רועי רוטנברג, נחלאי שהיה מפקד האזור של הישוב נחל עוז, נרצח ב 29.4.56 - על- ידי מסתננים ערבים, בעת שרכב על סוסו בשדות הקיבוץ. המסתננים התעללו בגופתו של רוטנברג, וניקרו את עיניה. בתיווך האו"ם הוחזרה הגופה לישראל, על קברו של רוטנברג נשא דיין, בין היתר, את הדברים הבאים: "לא מהערבים אשר בעזה כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו, מלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו רועי רוטנברג, הנער הבלונדיני הצנום, אשר הלך מתל-אביב לבנות ביתו בשערי עזה, להיות חומה לנו. רועי, האור שבלבו עיוור את עיניו, ולא ראה את ברק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו, ולא שמע את קול הרצח האורב. כבדו שערי עזה מכתפיו ויכלו לו".