ש.ז רובשוב היה אחד מאהוביה של רחל.

על מי נכתב השיר? - 2 נקודות..