אנו כאן רצנו רצנו ורצנו
והיה זה כדי קצת לרוץ
כי הינה למולכם אני צצנו
למה יש לנו טבע לצוץ?

....